Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Zorgvakbond CBV legt Curacaos ziekenhuis plat

DINSDAG, 27 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Zorgvakbond CBV heeft vanochtend zijn leden opgeroepen voor een vergadering onder werktijd bij het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos). De vakbond wil verandering zien in het personeelsbeleid. Dat zegt CBV-voorzitter Coromoto Maria. Het ziekenhuis ligt volgens haar nu plat.

Aanleiding van het conflict is het personeelsbeleid van algemeen directeur Javier Hernandez. Maria eist dat de directeur zijn beleid aanpast of anders opstapt. Volgens de vakbondsleider heeft de directie geen respect voor werknemers.

Ook beklaagt Maria zich over het niet volgen van procedures die gelden voor personeelszaken. Een medewerker van de poli-afdeling en tevens CBV-lid werd onlangs opgedragen om verplicht vijf dagen vakantie te nemen. Dat weigerde de medewerker. Volgens de vakbond werd de opdracht niet gemotiveerd. “Vervolgens werd er een lijst overhandigd met punten over het slecht functioneren van deze medewerker. Ik vroeg toen wanneer er over het functioneren van deze medewerker is geëvalueerd en of er een plan van aanpak op tafel ligt. Dat blijkt niet zo te zijn. De poli-medewerker moest uiteindelijk drie vakantiedagen opnemen. Maandag moest deze weer op het werk verschijnen. Chef van de afdeling, dokter Scheper, heeft toen besloten dat de medewerker wel op de afdeling blijft maar van functie moet veranderen. Daar is de directie mee akkoord gegaan. In plaats van dat de directie zelf een onderzoek instelt naar de gang van zaken wordt er geluisterd naar de chef. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt”, zegt Maria. Volgens haar steunt de ziekenhuisdirectie de medisch specialisten meer dan het ‘gewone’ werkvolk. Als de directie het besluit niet terugdraait dan ziet de vakbond zich gedwongen om andere acties te organiseren, zegt de vakbondsleider.

Onder leiding van CBV-leider Coromoto Maria (tweede linksvoor) heeft een deel van het ziekenhuispersoneel vanmiddag het werk neergelegd.

Bron: Amigoe, Curaçao

 

Kort geding tegen staking ziekenhuis

28 AUGUST 2013

Willemstad – Het Sehos zal een kort geding tegen de vakbond aanspannen indien het personeel acties blijft voeren tegen de overplaatsing van een baliemedewerker. Dat heeft de directie gisteren bij monde van directeur Javier Hernandez bij TeleCuraçao verklaard. Minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur probeerde gistermiddag nog in het geschil te bemiddelen maar wist de zorgbond CBV en de directie niet nader tot elkaar te brengen.

Het personeel staakte gisteren uit protest tegen de overplaatsing van de medewerker, het zieken- huis draaide met een minimale bezetting. De vakbond en het personeel zijn van mening dat het management niet de juiste procedure volgde in het geval van de overplaatsing. De directie gaf toe dat de procedure niet correct was, maar oordeelde dat de overplaatsing terecht was omdat de medewerker niet goed zou presteren. De vakbond eiste eerder dat de directeur het besluit van de overplaatsing moest intrekken. Gisteren riep de bond op tot staking en moest het ziekenhuis met een minimale bezetting werken.

Het dispuut tussen de bond en de directie betreft één persoon, O.R., die al 35 jaar werkzaam is als baliemedewerkster. De medewerker werkt al 10 jaar met cliënten. ,,Wij willen duidelijk maken dat een dergelijke gang van zaken met een individuele medewerker geen precedent mag scheppen voor de toekomst”, aldus Johnsel Diaoen, vicevoorzitter van de vakbond CBV. Op dit moment zwaait dokter Franke Scheper de scepter in de Poli, stelt Diaoen.

,,Hij wil er zijn mensen neerzetten, maar dat kan natuurlijk niet zomaar. We hebben nu drie dagen om de tafel gezeten om deze zaak recht te zetten, maar zon- der resultaat. Als iemand niet functioneert of overgeplaatst moet worden, dan moeten daar de gebruikelijke procedures voor doorlopen worden.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

 

Sehos wint kort geding

WOENSDAG, 28 AUGUSTUS 2013 

WILLEMSTAD — De staking van zorgvakbond CBV is onrechtmatig. Dat heeft de rechter vanmiddag in het kort geding dat door het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) is aangespannen geoordeeld. De CBV-leden moesten om 14.00 uur het werk hervatten.WOENSDAG, 28 AUGUSTUS 2013

Doordat het conflict om een arbeidsgeschil gaat achtte de rechter dat een gang naar de rechtszaal openstaat. Een staking is het ultimum remedium. Bovendien moet een staking van te voren worden aangekondigd. Op grond daarvan heeft de rechter besloten dat de actie van CBV onrechtmatig is. Als de CBV-leden om 14.00 uur het werk niet hebben hervat, krijgt de vakbond een dwangsom van minimaal 10.000 gulden per dag opgelegd. Deze kan oplopen tot 100.000 gulden.

De leden van de vakbond hebben gisteren het werk neergelegd, nadat een medewerker van de poli-afdeling van afdeling is overgeplaatst. Volgens de vakbond is deze overplaatsing niet conform de procedures gegaan. De rechter is ook niet meegegaan met de eis van de vakbond om de medewerker in kwestie in ere te herstellen. De rechter verklaarde de vakbond niet ontvankelijk in zijn eis.

In het verzoekschrift stelt de ziekenhuisleiding dat de medewerker waar het conflict om draait overbodig is geworden. Door de modernisering van de afdeling is er sprake van boventallig personeel, daarom wordt ze overgeplaatst naar een andere afdeling.

De vakbond gelooft dit niet. Volgens vicevoorzitter Johnsel Diaoen wil de directie geen gezichtsverlies lijden. Volgens hem is een kort geding voor zo’n klein dispuut onnodig. De samenwerking tussen CBV en de ziekenhuisdirectie wordt volgens hem op deze wijze aangetast net als het vertrouwen in de ziekenhuisleiding, aldus Diaoen vanmiddag. “Onze werknemers worden niet het slachtoffer van de koppigheid van een medisch specialist”, aldus de vicevoorzitter op Radio Direct 107.1.

Volgens Diaoen is de oplossing van het conflict simpel. De ziekenhuisleiding hoeft het besluit om de baliemedewerker bij de poli-afdeling over te plaatsen slechts terug te draaien. De vakbond wil dat de rust op de werkvloer terugkeert, maar dan moeten eerst de procedures bij arbeidszaken worden gerespecteerd, legde Diaoen uit. Een vergadering gisteren tussen CBV, de ziekenhuisdirectie en de minister van Gezondheid Ben Whiteman wierp geen vruchten af.

Sinds gistermiddag draaien de leden van de zorgvakbond weekenddienst. Zo is de minimale zorg aan de ziekenhuispatiënten gewaarborgd. Spoedeisende operaties zijn bijvoorbeeld ook doorgegaan. Bij de CBV zijn 762 Sehos-personeelsleden aangesloten. Naast het verplegend personeel heeft onder meer ook de afdeling house keeping het werk neergelegd. Het Sehos werd tijdens het kort geding juridisch bijgestaan door Johanneke Schelling. De advocaat van CBV is Gelmer Pieter.

Bron: Amigoe, Curacao

 

CBV gaat verder met plan b

DONDERDAG, 29 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Zorgvakbond CBV is niet van plan om de strijdbijl te begraven. Gisteren verloor de vakbond het kort geding dat het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) had aangespannen om de wilde staking te beëindigen. CBV gaat nu een civiele procedure starten om alsnog zijn gelijk te halen.

“De rechter heeft gisteren gezegd dat de staking moest worden beëindigd en daar hebben we aan voldaan”, zegt vicevoorzitter Johnsel Diaoen. “We gaan nu de situatie evalueren en zullen zeker een civiele procedure opstarten zodat de overplaatsing ongedaan wordt gemaakt.” Volgens de rechter staan andere wegen ten dienste bij ongenoegen over een overplaatsing naar een andere afdeling. Het middel werkonderbreking is daarvoor niet bedoeld. “Het collectief actierecht wordt hier oneigenlijk gebruikt. Er is sprake van een zuiver rechtsgeschil, niet van een belangenverschil in de zin van het Europees Sociaal handvest”, aldus de rechter in het vonnis.

Vanochtend heeft de betreffende werknemer en CBV-lid zich bij haar oude werkplek gemeld. Volgens Cai Winkel, medisch directeur van het Sehos, zal ze op haar nieuwe toegewezen afdeling moeten gaan werken. “Het middenmanagement heeft een besluit genomen en daar staat de directie achter”, aldus Winkel. En dat is de vakbond een doorn in het oog. Volgens CBV is de overplaatsing niet conform de procedure verlopen. Diaoen: “Een vakbond tolereert geen enkel slecht beleid. Het beleid dat het ziekenhuis voert is niet in het belang van kwaliteitszorg binnen het ziekenhuis. Het vonnis heeft ons versterkt om harder tegen arbeidsonrecht op te treden.”

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top