Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Zorgen om mensenrechten gevangenen in Caribisch Nederland

08-07-2013

CURAÇAO – De regering moet actie ondernemen om de rechten van gevangenen op Saba, Sint Eustatius en Bonaire te verzekeren. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens in een vandaag gepresenteerd verslag Mensenrechten in Nederland 2012. Dat meldt persbureau ANP.

De organisatie maakt zich zorgen of gevangenen wel vrije toegang tot advocaten hebben en in staat zijn regelmatig familiebezoek te ontvangen. De drie eilanden vormen sinds de staatkundige veranderingen in 2010 als bijzondere gemeenten een integraal deel van Nederland. Dat brengt met zich mee dat, tenzij er specifieke lokale omstandigheden zijn, bewoners dezelfde rechten hebben als inwoners van Nederland. Het college vraagt zich echter af of verdachten op de eilanden Saba en St. Eustatius makkelijk contact kunnen opnemen met een advocaat.

Geen advocaten
“Op deze eilanden zijn geen advocaten gevestigd”, stelt de organisatie. “Verdachten wenden zich meestal via telefoon en videoconferentie tot advocaten op Sint Maarten. Een advocaat krijgt een beperkt aantal retourtickets naar de eilanden vergoed, eenmaal in het vooronderzoek en eenmaal voor de zitting, maar geen vergoeding van verblijfskosten.” Hoewel verdachten op Sint Eustatius erop worden gewezen dat ze bij het politieverhoor recht op een advocaat hebben, tekenen de meesten een verklaring dat ze afstand doen van dit recht.

Privacy 
“Ook is de privacy niet altijd gewaarborgd bij het contact op afstand tussen advocaat en cliënt”, stelt het college. “Want bij telefoon- en videogesprekken kan politie of rechter-commissaris soms meeluisteren. De huidige situatie doet de vraag rijzen of het recht op vrije toegang tot een advocaat in Caribisch Nederland voldoende is verzekerd.”

Familie
De organisatie maakt zich ook zorgen of gedetineerden wel in staat zijn om contact te onderhouden met hun familie, een recht dat zowel in de Grondwet als in internationale verdragen is vastgelegd. Omdat er op Saba en Sint Eustatius geen aparte faciliteiten zijn, worden gedetineerden overgebracht naar het huis van bewaring op Bonaire. “Gelet op de kosten van een vliegreis van Saba of Sint Eustatius naar Bonaire, worden familieleden feitelijk beperkt gedetineerden op Bonaire te bezoeken.” Het college dringt er bij de regering op aan om uit te zoeken welke maatregelen er moeten worden genomen om dit recht te respecteren

Bron: Versgeperst, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top