Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Zaak tegen gedeputeerde James Kroon geseponeerd op Bonaire

22-06-2013

CURAÇAO – Gedeputeerde James Kroon van de coalitiepartij UPB op Bonaire heeft zich in de visie van het Openbaar Ministerie (OM) BES schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en oplichting. Het OM BES is echter van oordeel dat een strafrechtelijke vervolging van Kroon niet opportuun is.

Kroon heeft gezorgd voor een concept-taxivergunning voor de heer H., die niet volgens de geldende wachtlijst aan de beurt was. Vervolgens heeft Kroon, buiten de commissie Openbaar Vervoer om, een concept-besluit laten maken, zonder advies van de commissie. Het besluit is daarna getekend door de eilandsecretaris en de leden van het bestuurscollege. Gezaghebber Lydia Emerencia van Bonaire deed in november aangifte toen ze erachter kwam dat de juiste wettelijke procedure niet was gevolgd.

Controle
In de visie van het OM BES is het primair aan de lokale volksvertegenwoordiging (de eilandsraad) om de integriteit van bestuurlijk handelen te toetsen en te controleren, en zonodig te sanctioneren. In deze strafbepaling werd het handelen van een lid van een Bestuurscollege in strijd met een eigen eilandelijke wettelijke regeling op zich al strafbaar gesteld.

First offender
Daarnaast heeft het OM BES in overweging genomen dat de verdachte een ‘first offender’ is. Het OM heeft de zaak tegen gedeputeerde Kroon voorwaardelijk geseponeerd, zulks met een proeftijd van drie jaar, onder de voorwaarde dat verdachte zich gedurende proeftijd niet schuldig zal maken aan enig strafbaar feit.

Bron: Versgeperst, Curacao

 

Druk op James Kroon om aan te blijven

MAANDAG, 24 JUNI 2013

KRALENDIJK — Er is veel druk, zowel vanuit zijn partij de Union Patriotiko Boneriano (UPB) en vanuit zijn achterban, op James Kroon om aan te blijven als gedeputeerde. De partij accepteert zijn ontslag niet zonder meer en heeft hem verzocht zijn besluit te heroverwegen.

Kroon heeft hiervoor gedurende het weekeinde de tijd gekregen om bij zichzelf en zijn achterban te rade te gaan. Vandaag zal de partij met Kroon vergaderen en een definitief besluit nemen over het verzoek. Vanmorgen heeft partijvoorzitter Reginald Dortalina het ontslagverzoek van gedeputeerde James Kroon bevestigd aan deAmigoe. Uit andere zeer betrouwbare bronnen dichtbij de gedeputeerde heeft deze krant overigens vernomen dat de gedeputeerde inmiddels zou hebben besloten toch aan te blijven.

James Kroon

Sinds het bericht van het sepot in het gerechtelijk onderzoek in de zaak, waarin het Openbaar Ministerie hem verdenkt van valsheid in geschrifte en fraude voor een taxivergunning voor zijn broer, zijn er geruchten dat hij zijn ontslag heeft ingediend. Bij de Griffie van de Eilandsraad is tot op heden geen ontslagbrief ontvangen, zo gaf griffier Willem Cecilia te kennen tegenover de Amigoe. Dat is volgens Dortalina ook niet nodig, omdat de partij de gedeputeerden aanwijst.

Jacht OM

Volgens Dortalina is er geen enkele reden voor Kroon om ontslag te nemen. Hij zou dat gedaan hebben, omdat hij zeer teleurgesteld is in gezaghebber Lydia Emerencia, die een persoonlijke aanklacht tegen hem heeft ingediend. Dat maakt de samenwerking tussen Kroon en Emerencia moeilijk, aldus Dortalina. Hij is van mening dat er niets verkeerds is gedaan en dat er in de procedure een fout is gemaakt.

Dortalina betreurt de manier waarop het OM jaagt op UPB-politici. Hij haalde onder meer de zaak aan tegen Ramonsito Booi en Burney el Hage, die al meer dan drie jaar voortsleept. Volgens Dortalina is het enige doel hiervan om de ontwikkeling van het eiland tegen te houden. Ook Jeffrey Levenstone is zo’n geval.

Omdat de spanningen en emoties hoog zijn opgelopen deze week, heeft de partij een beroep gedaan op Kroon om zijn besluit te heroverwegen en aan te blijven als gedeputeerde, aldus Dortalina.

Ook de achterban uit Rincon, de stemmers op Kroon, is geraadpleegd. Ook zij doen een dringend beroep op Kroon om aan te blijven. Mocht de gedeputeerde toch bij zijn besluit blijven, dan beslist de partij vanmiddag over zijn opvolging.

Achterban

Het besluit om af te treden is als een koude douche ontvangen door het partijbestuur, zijn collega’s, de Fractie Santana en de buurtcommissie van de UPB in Rincon. Hij is zeer geliefd onder de kiezers, met name uit zijn geboortedorp Rincon.

Eilandsraadslid Rafael Santana zegt niet te geloven dat de gedeputeerde verkeerd heeft gehandeld en anderen heeft beïnvloed of onder druk heeft gezet om dit doen, zoals wordt beweerd door het Openbaar Ministerie. Het OM heeft geen bewijzen om dit te ondersteunen en tracht zo het goede werk van de gedeputeerde voor de gemeenschap te dwarsbomen. Hij staat voor de volle 100 procent achter Kroon.

Hij haalde ook uit naar de gezaghebber, die naar zijn mening naar het eiland is gehaald om te helpen om Bonaire te ontwikkelen, maar duidelijk tegen deze ontwikkeling is. Santana is niet van plan om het hierbij te laten en zal verantwoording vragen over de handelwijze van het OM.

Eilandsraadvergadering

Inmiddels heeft de fractie van de Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) in de Eilandsraad, een openbare vergadering aangevraagd om te debatteren over het besluit om te vervolgen in het geval van taxivergunning. De fractie wil morgen hierover debatteren in de raad.

De fractie stelt zich op het standpunt dat een bewindsman die valsheid in geschrifte en fraude pleegt, de integriteitprincipes, de gedragscodes en beginselen van behoorlijk bestuur overtreedt. Overwegende dat de informatie van het OM een flagrante overtreding is van deze normen, dient de Eilandsraad haar verantwoordelijkheid te nemen in dezen, aldus de PDB-fractie.

Bron: Amigoe, Curacao

 

Sepot vervolging Kroon veroorzaakt commotie

25 juni 2013

KRALENDIJK – De beslissing van het Openbaar Ministerie Bonaire, Saba en Sint Eustatius (OM BES) om de strafrechtelijke vervolging van gedeputeerde James Kroon Union Patriótiko Boneriano (UPB) voorwaardelijk te seponeren, heeft veel commotie veroorzaakt op Bonaire. De rol van het OM BES en de verstrekte informatie in hun persbericht worden ter discussie gesteld. In de eilandsraadvergadering op dinsdagavond 25 juni wordt de positie van Kroon in het bestuurscollege besproken.

Het OM BES heeft afgelopen vrijdag medegedeeld dat Kroon ‘zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte en oplichting’. Maar het OM heeft besloten Kroon niet te vervolgen en alleen een proeftijd voor drie jaar op te leggen.

Vragen

Collega gedeputeerde Burney El Hage (UPB), die ook verdachte is in een rechtszaak over corruptie, vindt dat het persbericht veel vragen oproept. El Hage heeft voor de microfoon van Radio Digitaal verklaard dat het waarschijnlijk niet de intentie was van het OM om te laten overkomen dat Kroon een straf heeft gekregen door de oplegging van de proeftijd. Ook betwist El Hage of het OM Kroon als schuldig kan aanmerken. “Het OM kan niet concluderen dat iemand schuldig is en het kan ook niemand straffen. Het OM vervolgd maar de rechter beslist.”

El Hage ziet de controverse rond Kroon in het toekennen van een taxivergunning als procedurele fout. “Het proces was niet eens afgerond en toch gaat de gezaghebber naar het OM. Het afgeven van vergunningen is mensenwerk. Ambtenaren maken fouten, maar ook gedeputeerden én gezaghebbers. Dit had intern opgelost kunnen worden. In het verleden is het vaker voorgekomen dat mensen die niet eens bovenaan de lijst stonden een taxivergunning kregen. Alle voorgaande gedeputeerden hebben zulke vergunningen afgegeven.”

Correct

Glenn Thodé, jurist en voormalig gezaghebber van Bonaire, legt uit dat gezaghebber Lydia Emerencia correct heeft gehandeld door naar het OM te stappen. “Zij was verplicht de juiste autoriteit te informeren in geval van mogelijke misdrijven.” Ook de aankondiging van het OM BES om Kroon niet te vervolgen is volgens Thodé verankerd in de wet. “De beslissing van het OM is gebaseerd op de wetgeving voor strafvervolging en kan de beslissing om niet te vervolgen verbinden aan voorwaarden. Na verschillende overwegingen heeft het OM de zaak geseponeerd en is de zaak gesloten.”

Emotioneel

Gedeputeerde Kroon is over zijn positie in het bestuurscollege aan het beraden. Zijn partij UPB wil niet dat hij aftreedt. Volgens El Hage hebben de afgelopen gebeurtenissen diep op hem ingehakt. “Hij is er erg emotioneel onder. Zijn goede naam is aangetast en hij krijgt van mensen te horen dat hij bestraft is. Zijn animo is niet hoog. Terwijl hij iemand is die altijd anderen probeert te helpen en het nooit zijn intentie was om iets te doen dat tegen de wet is. Ik vind het betreurenswaardig dat Kroon om één taxivergunning moet aftreden als gedeputeerde.”

In de tussentijd heeft James Kroon de advocaat Gelmer Pieter in de arm genomen om hem te vertegenwoordigen. Thodé merkt op dat het wel goed is om te benadrukken dat James Kroon gezien wordt als een verdachte. “Onze wet zegt dat je in principe onschuldig bent, totdat de rechter het tegendeel heeft bewezen. En dat is nog niet gebeurd. In zulke zaken is het altijd goed om een advocaat te hebben en te bekijken wat je juridische positie is.”

Bron: NTR Caribisch Netwerk

Share this page:
« Back
Back to Top