Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Werving en selectie bij Korps Politie Curacao binnenkort van start

ZATERDAG, 28 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — Minister van Justitie Nelson Navarro was samen met een delegatie eind vorige maand op werkbezoek in Nederland, waar onder andere het vijfde ministeriële overleg werd gehouden over de Plannen van Aanpak voor de gevangenis (SDKK) en het politiekorps (KPC). Er werd besproken dat het traject werving en selectie van personeel binnenkort bij KPC van start zal gaan.

Dit proces kan inmiddels beginnen nu er consensus is bereikt over het Functieboek, de nieuwe Rechtspositieregeling en het convenant, aldus de minister.

Tijdens de openbare vergadering van de centrale commissie begin september besteedde Navarro aandacht aan de zorgwekkende situatie bij het Korps Politie Curaçao aangaande personeelstekort. Hij maakte toen duidelijk dat het korps hierdoor te zwak is om de repressie- en preventiewerkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren.

Tevens verklaarde Navarro desgevraagd aan het begin van dit jaar dat het belangrijk is om voor de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) gevangenbewaarders te werven. Het leek hem handig om al goed opgeleide Curaçaose gevangenbewaarders uit Nederland aan te trekken. Navarro heeft dit tijdens een eerder werkbezoek aan Nederland al met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven besproken. Vorige week kwam dit wederom aan de orde in een gesprek met minister van Justitie Ronald Plasterk. Ook premier Ivar Asjes (PS) nam deel aan dit overleg.

Er is uiteindelijk besloten dat er geen ondersteuning qua mankracht vanuit Nederland zal komen voor SDKK. Het wervings- en selectietraject voor (midden)kader bij de gevangenis is wel van start gegaan. Het traject werd ook in Nederland via de intranetsite van de Directie Justitiële Inrichting (DJI) uitgezet. Er worden na sluiting van diverse gevangenissen in Nederland 2600 banen geschrapt. Mede in verband met dit traject is er geen zicht op reacties op de vacatures op Curaçao. Bij de DJI zal een vaste contactpersoon worden aangewezen voor het traject ‘Vacatures Curaçao’. Verder wordt het flankerend sociaal beleid, inclusief mogelijke ‘incentives’ voor eventuele sollicitanten uit Nederland, met DJI besproken.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top