Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Werksituatie bewakers Korrektie Instituut Aruba puinhoop’

MAANDAG, 23 SEPTEMBER 2013

ORANJESTAD — René Bernabela van vakbond Topa noemt de rechtspositie van bewakers binnen KIA een puinhoop. “De infrastructuur is hopeloos en er is geen recht voor het personeel. Dit is een hele gevaarlijke situatie.” Amigoe schreef vrijdag al dat rapporten van de Europese Commissie al jaren spreken over hoog ziekteverzuim en tekort onder personeel. Voorzitter van het managementteam Fred Weijenberg zegt hetzelfde over de infrastructuur, maar stelt dat de personeelssituatie herstellende is.

Met 42 leden binnen de bewaking van Korrektie Instituut Aruba (KIA) vertegenwoordigt Topa de bewakers. Amigoebenadert hem deze ochtend om navraag te doen over de hongerstaking van twee gedetineerden sinds vorige week maandag. Deze zouden slechte behandeling door bewakers als argument opvoeren, zo stond in het artikel hierover van afgelopen vrijdag. Volgens Weijenberg is de hongerstaking inmiddels alweer voorbij. Bernabela zegt: “Er zijn multiproblemen. Er is geen duidelijke communicatie vanuit de leiding. Niemand weet wie wat doet en waar de verantwoordelijkheden liggen. Waarom is er geen directeur, maar een management team?” Volgens Bernabela is er geen controle op wat er gebeurt. “Je moet een directie volgens een Landsbesluit hebben. De heer Weijenberg is manager, maar wat doet hij? En dan loopt er nog een meneer van Leenen rond met een hond. Wat doet die precies? Waar kan het personeel naartoe?”


Hoog ziekteverzuim en corrupti
e

Bernabela stelt dat er al lange tijd frustratie is onder bewakers. Vorderingen komen niet op tijd en ze werken onbehoorlijk lange uren. “Het is een vicieuze cirkel. Te hoge werkdruk, een al in 1987 afgekeurd gebouw door DOW (Dienst Openbare Werken) en geen gehoor bij leiding en minister. Natuurlijk werkt dat in de hand dat je niet alle geduld kunt opbrengen met gedetineerden en er corruptie plaatsvindt.” Hij vraagt zich ook af hoe de screening van personeel gebeurt. “Wie doet dat en wordt er gecheckt of bewakers een strafblad hebben?” Er is volgens hem een situatie ontstaan van grote frustratie en slechte sfeer. Weijenberg laat deze krant weten dat er sinds een paar maanden een verbeterde situatie is rondom het personeel. “Wij praten nu meer met de mensen en zijn meer betrokken. En er wordt een nieuwe groep bewakers opgeleid.” Een hoog ziekteverzuim en corruptie van bewakers is iets wat volgens hem inherent is aan het zware werk binnen een gevangenis. “Het is een moeilijke werkplek, er is veel stress. Ik heb alle begrip voor de mensen die hier werken”, zo stelt hij. “En je werkt met criminelen in een verouderd gebouw, dat is deprimerend.”


Onveilig gebou
w

Als heel groot probleem kaart Bernabela de toestand van het gebouw aan. “Ik heb begin vorig jaar een rondleiding gehad en gezien met eigen ogen hoe erbarmelijk de toestand is. Er is ook nalatigheid van onderhoud en zware aantasting van salpeter door de ligging vlak bij zee. En daardoor ontstaat dus ook een onveilige situatie om in te werken” Uit rapporten van European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) wordt al jaren aangekaart dat KIA kampt met een verouderd gebouw, hoog ziekteverzuim en tekort aan personeel. Ook Weijenberg stelt dat KIA is gehuisvest in een gebouw dat niet meer van deze tijd is. “”Er zit veel ijzer. Drie gevangenen in één cel in het Huis van Bewaring. En die mensen zitten in afwachting van een proces, dus zijn gespannen. Dat werkt problemen in de hand. We zitten overvol.” Daarbij komt het groeiend aantal gedetineerden. “Met een groeiende economie trek je ook meer criminelen aan. We krijgen steeds meer mensen van buitenaf, Colombia en Venezuela en dan wil ik niet een stempel opplakken maar het zijn de feiten. Drugshandel en overvallen zijn meestal de misdaden.” Als er niet snel een andere behuizing komt, wordt het volgens hem een oncontroleerbare situatie. “We moeten nu personeel soms 16 uur lang inzetten omdat er een tekort is. Stress bij gedetineerden en bij bewaking”, zegt Weijenberg. Ook stelt hij dat er broodnodig een psychiater nodig is voor de gedetineerden.


Naar gerech
t

Bernabela laat weten dat hij de problematiek rondom het personeel en gebouw al lange tijd heeft aangekaart bij het KIA-management en de minister ( van Justitie, Arthur Dowers, red), maar dat antwoorden uitblijven. De vakbondleider geeft aan dat werknemers geen uitzicht hebben op een verbetering in hun toestand en dat hij zeker overweegt om, als het nodig is, naar het gerecht te stappen. “Er is onlangs een akkoord getekend tussen overheid en ondernemers over veiligheid tijdens een Sociaal Dialoog. Hoe kan dit gebeuren zonder bijzitten van een vakbond die met veiligheid bezig is?”

 

Overigens heeft Amigoe meerdere malen tevergeefs geprobeerd contact te krijgen met het ministerie voor een reactie. In de editie van 22 juni verkondigde de minister wel al dat, als het aan de regering ligt, het huidige gebouw van gevangenis KIA vervangen wordt door een nieuw pand op dezelfde locatie. “In principe is er consensus hierover binnen de ministerraad.” Een nieuw pand zou onder meer oplossingen bieden voor problemen met overbevolking, veiligheid en mensenrechten, aldus de minister.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top