Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Werkgevers vaak nog onwetend over kolfrecht op Curacao

DONDERDAG, 01 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Sinds de nieuwe wet voor zwangerschapsverlof vorig jaar van kracht werd, zijn werkgevers ook verplicht hun werkneemsters tot negen maanden na de geboorte van hun kind kolftijd toe te staan. Dat is gemiddeld twee keer per dag. Maar veel werkgevers blijken van die regeling nog niet op de hoogte te zijn.

Dat ondervinden de bestuursleden van Fundashon Lechi di Mama Kòrsou in de praktijk en door reacties uit het veld. Daarom wordt er nu gewerkt aan een informatiecampagne voor werkgevers, die gericht is op het recht op kolftijd, zegt Zarja Garmers-Rojer van de stichting. Vandaag begon de internationale Week van de Borstvoeding (1-7 augustus). Vanuit diverse lokale en internationale hoeken wordt de aandacht gevestigd op het belang van borstvoeding voor moeders die daartoe in staat zijn.

In maart van dit jaar werd bij de RBC op Rooi Catootje de kolfkamer in gebruik genomen. Het is het eerste en waarschijnlijk voorlopig ook het enige bedrijf met zo’n kamer. De wettelijk toegestane kolftijd bedraagt 25 procent van het aantal werkuren per dag. In de praktijk komt het neer op een keer ‘s morgens en een keer ‘s middags. Wie niet ver werkt van de kinderopvang of de persoon die de baby overdag verzorgt, kan ervoor kiezen om tussendoor borstvoeding te geven. Wie te ver werkt zal moeten kolven, wat dus sinds vorig jaar wettelijk is toegestaan. Als er geen aparte kolfkamer is, gebeurt dat vaak in het toilet en moet de melk in de vriezer van de bedrijfskantine bewaard worden.

Ondanks de inspanningen van Lechi di Mama ziet de stichting nog geen toename in het aantal moeders dat kiest voor borstvoeding. Wel worden er elk jaar certificaten uitgereikt aan moeders die erin geslaagd zijn om hun kind vanaf de geboorte zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven. De consultatiebureaus houden deze gegevens bij. “We zijn maar een kleine organisatie met weinig fondsen, die draait op vrijwilligers”, zegt Garmers-Rojer. De activiteiten rond de Week van de Borstvoeding heeft de stichting verschoven naar oktober van dit jaar. De vrijwilligers gaan dan langs scholen waar opleidingen in verzorging en verpleging worden gegeven, om workshops te geven over borstvoeding.

WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) becijferde dat in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika meer dan 60 procent van de baby’s de eerste zes maanden niet exclusief borstvoeding krijgt, terwijl dat wel wordt aanbevolen. Net als het blijven borst voeden tot twee jaar. Volgens de organisaties kan dat levens redden, zowel van kinderen als volwassenen. Naar het belang van borstvoeding zijn talloze studies verricht, waarin de voordelen worden benadrukt. Het thema voor de Week van de Borstvoeding dit jaar is ‘Breastfeeding Support: Close to Mothers’, waarin het belang van begeleiding en ondersteuning van zogende moeders wordt onderstreept. Alleen zo kan het percentage borstvoedende moeders stijgen, aldus de WHO.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top