Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vorderingen bij uitvoering Wet Bloedvoorziening in Suriname

18/06/2013

PARAMARIBO – Een jaar na aanname van de Wet Bloedvoorziening zal er een Nationale Transfusie Commissie (NTC) door het ministerie van Volksgezondheid worden ingesteld. “Wij streven ernaar om de commissie deze week te installeren”, verklaart Maltie Algoe, hoofd afdeling Onderzoek, Planning en Monitoring op het ministerie van Volksgezondheid. De missive is vorige week uitgekomen. Het hoofd geeft verder aan dat deze commissie zal worden belast met het vaststellen van de richtlijnen, beleid en procedures over bloedtransfusies in het land.

Tarieven

Voorafgaand aan de NTC is de Raad ingesteld die uitvoering zal geven aan artikel 2 van deze wet. In overleg met de bloedvoorzieningsorganisaties en medische dienstverleners zal deze raad, onder leiding van departementsdirecteur Martelise Eersel, de tarieven van bloedproducten moeten vaststellen. Janice Robinson, vertegenwoordiger van het Surinaamse Rode Kruis bevestigt dat er al gesprekken zijn gevoerd tussen de raad en de bloedinstelling. “Een jaarplan 2014 indienen bij het ministerie van Volksgezondheid en evaluatie van de tarieven staan hoog op de lijst”, stelt Robinson. Vorig jaar werd er door onder andere parlementariër Theo Vishnudat aangehaald dat uit een uitdraai van het Staatsziekenfonds te lezen is dat ziekenhuizen hun eigen tarieven hanteren bij het verstrekken van bloedproducten. Hij gaf toen aan dat uit het document is gebleken dat de ziekeninstellingen ruim 50 procent bovenop de prijs van de bloedbank doen.

Aansprakelijkheid

Behalve het evalueren van de tarieven is vóór aanname van de wet ook gepleit voor duidelijkheid op het gebied van aansprakelijkheid. Wanneer er nu iets misgaat tijdens een bloedtransfusie, weet men niet precies wie verantwoordelijk gehouden moet worden. In de wet is opgenomen dat er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten moet worden. Algoe geeft aan dat dit gedeelte nog wordt uitgewerkt. Daarnaast moeten er volgens haar nog enkele staatsbesluiten en beschikkingen voorbereid worden door de Raad en enkelen door de NTC.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top