Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Voormalig Bureau Ziektekostenvoorzieningen-adviseur: 'Met BZV in het buitenland onverzekerd'

20 JUNI 2013

Willemstad  – Personen die verzekerd zijn via de basis verzekering ziektekosten (bvz) zijn niet verzekerd tegen onverwachte, geneeskundige kosten in het buitenland. Dit stelt voormalig medisch adviseur van het Bureau Ziekte- kostenvoorzieningen (BZV), de arts Hans de Haan. Onvoorziene medische kosten die gemaakt worden in het buitenland worden dus niet vergoed, ook niet achteraf. Met het oog op de komende vakantieperiode raadt hij dan ook sterk aan een particuliere reisverzekering af te sluiten, wat geen eenvoudige taak is, omdat ook goed gelet moet worden op de zogenoemde kleine lettertjes.

,,Voor mijn onderzoek heb ik contact gehad met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle bedrijven die reiskostenverzekeringen aanbieden, alsmede met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Al deze bedrijven en het ministerie hebben vooraf inzage gehad in deze paper en zijn akkoord gegaan met de in houd ervan”, zo laat De Haan weten bij zijn schrijven naar de pers.

De SVB, als uitvoeringsorgaan van de bvz, kan de kosten niet vergoeden en ook geen garantiebrieven verstrekken aan ziekenhuizen in het buitenland waar verzekerden worden opgenomen voor klinische behandeling. De Haan: ,,Als op dit moment een bvz verzekerde plotseling ernstig ziek wordt in het buitenland en moet worden op genomen in een ziekenhuis en er dus sprake is van een noodgeval, zal door de Afdeling Medische Uitzendingen van de SVB toch worden gekeken naar de eventuele mogelijkheden van behandeling. Elk geval staat op zichzelf, er zal dan in redelijkheid worden gezocht naar een eventuele oplossing.”

De voormalige regeling van restitutie van zelf betaalde ziektekosten in het buitenland is definitief vervallen en zal ook niet in de bvz wetgeving worden op genomen, maar geldt nog wel voor ambtenaren en gelijkgestel den, aldus De Haan. Want zo legt hij uit: ,,De ambtenaren en gelijkgestelden zijn niet bvz verzekerd en hebben hun oorspronkelijke rechten, zoals die golden toen zij nog via BZV verzekerd waren, behouden.

Ze zijn daardoor ook verzekerd te gen ziektekosten in het buitenland en komen bovendien in aanmerking voor restitutie van zelf betaalde medische kosten. De SVB heeft deze ernstige omissie in de wet aangekaart bij het ministerie voor GMN met het advies om deze vorm van zorg in de bvzwet alsnog op te nemen.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

 

Zorgkosten dekken met reisverzekering

DONDERDAG, 20 JUNI 2013

WILLEMSTAD — Sinds de invoering van de Basisverzekering Ziektekosten (bvz) zijn bvz-verzekerden niet verzekerd tegen onverwachte, geneeskundige kosten in het buitenland. De SVB heeft deze omissie in de wet aangekaart bij het ministerie voor Gezondheid met het advies om deze vorm van zorg in de bvz-wet alsnog op te nemen.

Dat stelt oud-medisch adviseur van Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) en arts Hans de Haan in een persbericht. In de wetgeving van de basisverzekering staan geen bepalingen over vergoeding van in het buitenland gemaakte geneeskundige kosten. De SVB, als uitvoeringsorgaan van de bvz, kan deze kosten dus formeel niet vergoeden en ook geen garantiebrieven verstrekken aan ziekenhuizen in het buitenland waar verzekerden zijn opgenomen voor klinische behandeling.

Als een bvz-verzekerde plotseling ernstig ziek wordt in het buitenland en in een ziekenhuis moet worden opgenomen en er dus sprake is van een noodgeval, zal door de Afdeling Medische Uitzendingen van de SVB toch worden gekeken naar de eventuele mogelijkheden van behandeling. Elk geval staat op zichzelf; er zal dan in redelijkheid worden gezocht naar een eventuele oplossing. De voormalige regeling van restitutie van zelf betaalde ziektekosten in het buitenland is echter definitief komen te vervallen en zal ook niet in de bvz-wetgeving worden opgenomen, maar geldt nog wel voor ambtenaren en gelijkgestelden.

De Haan raadt bvz-verzekerden aan een reisverzekering af te sluiten waarmee eventuele geneeskundige kosten in het buitenland kunnen worden gedekt. De privéverzekeraars bieden veel variatie. Zover bekend zijn er nu zes bedrijven die een eenmalige reiskostenverzekering aanbieden: Fatum, Ennia, Europeesche verzekeringen en Treston via Seguros Brouwer, United Insurance en Atlas. De premie van de reisverzekeringen wordt bepaald door het gekozen pakket en de hoogte van de gewenste dekking. Bij sommige lokale bedrijven zijn er leeftijdgebonden beperkingen en/of de eis van een bestaande ziektekostenverzekering. Wat het laatste betreft kunnen alleen de ambtenaren en gelijkgestelden en de Fatum- en Ennia-verzekerden hiervan gebruikmaken. Zo stelt Fatum als leeftijdsgrens 65 jaar en staat er in de voetnoot van het aanvraagformulier: “Secundaire dekking: de al lopende ziektekostenverzekering van de verzekerden gaat voor.” United Insurance maakt gebruik van diensten van HCC Medical Insurance Services die wereldwijd opereert en eist geen lopende ziektekostenverzekering. Atlas biedt dezelfde reisverzekering aan als United Insurance.

Personen die van plan zijn een reiskostenverzekering af te sluiten met dekking van geneeskundige kosten wordt geadviseerd zich goed te laten informeren over de totale omvang van die dekking.

Met name mag worden verwacht dat de kosten van klinische behandeling, ambulancevervoer, intensive care en repatriëring worden vergoed. Verder is het van belang vooraf te weten of de geneeskundige kosten van ziekten, zoals een hartinfarct of beroerte, die het gevolg zijn van reeds bestaande afwijkingen – die al of niet vooraf bekend zijn bij betrokkene – ook worden gedekt door de verzekering. Meer informatie hierover is te vinden bij de kantoren van de verzekeraars.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top