Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Voorlopige belastingaanslag basisverzekering ziektekosten verstuurd op Curacao

DINSDAG, 01 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — De belastinginspecteur en de Ontvanger zijn 25 september gestart met het verspreiden van de voorlopige aanslag 2013 van de basisverzekering ziektekosten (bvz). De voorlopige aanslag is een bericht waarin staat hoeveel ziektekostenpremie een gepensioneerde moet betalen. Dit bedrag is gebaseerd op een voorlopige berekening. Op deze wijze wordt een betalingsachterstand voorkomen. Later volgt altijd een definitieve aanslag. De aanslag voor gepensioneerden bedraagt 10 procent van hun inkomsten, waaronder alimentatie, huuropbrengst en spaarrente. Als men akkoord gaat met de aanslag kan men het bedrag betalen of een betalingsregeling treffen. Personen die niet akkoord gaan met de voorlopige aanslag kunnen een bezwaarschrift indienen. Meer informatie is te vinden op de website www.belastingdienst.an.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top