Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

VN: Geen richtlijnen mensenhandel op Curacao

22 JUNI 2013

Willemstad – Er zijn geen gestandaardiseerde procedures voor de identificatie van slachtoffers van mensenhandel bij grenswerkers zoals de douane en immigratieambtenaren of gezondheidswerkers.  Dit gemis constateert de Vluchtelingenafdeling van de Verenigde Naties (VN) in een onlangs uitgebracht rapport naar de voortgang van de aanpak van mensenhandel op Curaçao. De Curaçaose regering heeft wel duidelijk de antimensenhandel wetgeving verbeterd en in 2012 ook een vervolging ingesteld in een sekshandelzaak waarbij de slachtoffers verzorgd zijn.

Ook maakte de regering melding van een gedwongen arbeidszaak waarbij kinderen uit Haïti betrokken zouden zijn. ,,Maar uit eindelijk kon niet bevestigd of hard gemaakt worden dat het om een mensenhandelzaak ging”, aldus het rapport. In het verslagjaar heeft de regering ze ven slachtoffers van sekshandel ondersteund en gezorgd voor een veilige terugkeer naar het land van herkomst. Deze slacht offers werden aangetroffen tijdens onderzoeken in nachtclubs en plekken waar illegale prostitutie plaatsvindt. Het rapport memoreert ook de moord op een prostituee in het legale bordeel Campo Alegre en constateert dat gezondheidswerkers al daar geen onderzoek doen naar het al dan niet aanwezig zijn van prostituees die daar door mensenhandel terechtgekomen zijn. Ook zou er sinds 2012 een vrouw uit Campo Alegre vermist zijn.

,,In de moordzaak en de vermissingzaak is geen vervolg gegeven aan de vraag of het hier om mensenhandel zou kunnen gaan”, zo staat in het rapport. ,,Er is ook geen beleid om slacht offers te beschermen waarvan vermoed wordt dat zij gestraft worden voor misdrijven die direct gerelateerd zijn aan mensenhandel.” Na 2012 zijn er geen specifieke initiatieven meer geweest van overheidswege, behalve dat er een onderzoek in gang gezet is naar de kwetsbaarheid van werknemers uit India die in de vele winkels van Indiase eigenaren te werk gesteld worden. Er zouden meer bewustwordingsactiviteiten moeten komen om de vraag naar commerciële seks in te dam men.

Officials en gezondheidswerkers zouden een goede handleiding en instructie moe ten krijgen over hoe slachtoffers van sekshandel en gedwongen arbeid herkend en ook verder geholpen en beschermd kunnen worden. Hiervoor zou bijvoor beeld ook een Spaansprekende advocaat ingeschakeld kunnen worden. Er zouden meer inspecties in bordelen moeten plaats vinden. Degenen die zich schuldig maken aan mensenhandel zullen ook opgepakt en vervolgd moeten worden. Voor dit alles zullen meertalige programma’s opgezet moeten worden.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top