Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Visies op Curaçaose economie en pensioenen

MAANDAG, 10 JUNI 2013

WILLEMSTAD — De achtste editie van de Fatum pensioen- en bedrijvendag trok vorige week vrijdag weer een volle zaal in het Santa Barbara Resort. Waar de laatste twee edities gingen over de hervormingen in het sociale zekerheidsstelsel, waren de onderwerpen dit jaar breder georiënteerd. Rode draad was de juiste balans vinden tussen inkomsten en uitgaven. Niet alleen in onze persoonlijke huishoudboekjes, maar ook in de financiële situatie van het land Curaçao.

Het seminar begon met de presentatie over het economisch potentieel van Curaçao door Steven Martina, toen nog minister van Economische Ontwikkeling, inmiddels weer ceo bij Fatum. Martina heeft een uitgebreid plan gemaakt met daarin verschillende manieren om buitenlandse investeringen aan te jagen. Zo kan uiteindelijk de economie van Curaçao weer gezond worden of zelfs een flinke groeispurt doormaken. Hiervoor is een actieve rol van de overheid vereist om te zorgen dat het investeringsklimaat weer aantrekt. Daags voor de pensioen- en bedrijvendag had Martina dit plan tevens in de Staten gepresenteerd.

Steven Coutinho, Vice President Corporate Banking bij RBC Financial Caribbean, haakte als tweede spreker van het seminar aan op dit onderwerp. Ook Coutinho onderschrijft hoe belangrijk het is dat verandering wordt ingezet door de overheid. Vasthouden aan de status quo, van oudsher de favoriete strategie van de overheid, is geen optie. Om te zorgen dat we de werkloosheid en de daaruit voortkomende criminaliteit terugdringen en de welvaart opschroeven, moet goed gekeken worden naar de sectoren en hun productiviteit. Per sector is een andere aanpak van de overheid, van weinig tot veel bemoeienis, gewenst om de productiviteit te stimuleren. Daarnaast moet de factor mens niet over het hoofd gezien worden. Al vanaf de basis, door de juiste scholing en opvoeding, kan een productievere beroepsbevolking worden gecreëerd. De overheid moet daarin een sturende en faciliterende rol aannemen.

AOV-stelsel

De tweede helft van het seminar ging over de AOV en pensioenen. Jason Nisbet van KPMG Meijburg Caribbean zette uiteen hoe de verhoogde AOV-leeftijd de arbeidsmobiliteit, productiviteit en motivatie in het gedrang kan brengen, zeker gecombineerd met groeiende algemene en jeugdwerkloosheid bij een krimpende economie. Hij rekende voor dat er de komende vijf jaar 6000 mensen vijf jaar langer op de arbeidsmarkt moeten doorbrengen, terwijl er tegelijkertijd in die periode 7500 jongeren de arbeidsmarkt betreden. De truc zit hem er volgens Nisbet in om ouderen een andere rol te geven. Als mentor van de jongere garde kunnen zij hun waardevolle kennis overbrengen. Daarnaast moet gekeken worden naar de mogelijkheid om parttime te werken. Met traineeships, speciale regelingen en platformen moeten jongeren gestimuleerd worden om een baan te zoeken en vinden. Wederom wordt hierin een actieve rol van de overheid verlangd.

De wijzigingen in het AOV-stelsel hebben grote consequenties voor individuele pensioengerechtigden, zo liet Fong-Mang Cheong, Tax Director bij KPMG Meijburg Caribbean, vervolgens zien. Vanaf de leeftijd van 60 tot 65 jaar ontstaat een pensioengat door de ophoging van de AOV-leeftijd. Nu zijn er manieren om dit met een aanvullend pensioen op te vangen. Zo kan een overbruggingspensioen de uitblijvende AOV voor die vijf jaar opvangen. Ook kan de pensioendatum voor het aanvullende pensioen actuarieel worden uitgesteld. Op die manier komt er op de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar extra pensioen vrij.

Dat het hierboven genoemde aanvullende pensioen niet meer facultatief is, bleek uit de laatste presentatie. Valery Sinot, Manager Marketing & Sales bij Fatum, praatte over de impact van de pensioenplicht. Doordat de levensverwachting omhoog gaat en gezinnen steeds kleiner worden, komt het traditionele pensioenmodel onder druk te staan. De overheids-AOV is niet meer gegarandeerd, de helft van de werknemers heeft geen aanvullende regeling met de werkgever getroffen en een privé opgebouwd pensioen is zelden toereikend. Belangrijk is dat de werknemer van nu bewust wordt van de gevolgen van deze veranderingen en op tijd zelf begint met sparen voor een pensioen. Daarnaast is er een landsverordening basispensioen in de maak. Het is nog niet zeker of dit per 1 januari 2014, zoals werd gepland, wordt ingevoerd.

Bron: Amigoe Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top