Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Verwachtingen CBCS 2012: krimp en 4,2 procent inflatie op Curaçao

 

VRIJDAG, 06 JULI 2012

WILLEMSTAD — De Curaçaose economie vertoonde in 2011 een matige groei van 0,4 procent, na een groei van 0,1 procent in 2010. Curaçao registreerde in 2011 een inflatie van 2,3 procent, vergeleken met 2,8 procent in 2010. Het werkloosheidscijfer bleef met 9,8 procent stabiel. Dit blijkt uit het vandaag gepresenteerde jaarverslag over 2011 van de CBCS.

Door een tekort aan data kon voor St. Maarten slechts een ruwe schatting van de reële BBP-groei worden gemaakt. Op basis van beschikbare indicatoren wordt voor St. Maarten een economische krimp van 1,5 procent geraamd in 2011. De inflatie nam toe van 2,3 procent in 2010 naar 4,6 procent in 2011.

De economische ontwikkeling op Curaçao kenmerkte zich door een groei in de buitenlandse vraag en een daling in de binnenlandse bestedingen. De groei werd alleen gedreven door een toename in de exporten van goederen en diensten. Vooral de sectoren industrie, transport, opslag & communicatie, groot- & kleinhandel en hotels & restaurants hebben bijgedragen aan de groei.

In de sector industrie nam de productie toe in 2011 na een sterke daling in 2010. De raffinaderij was in 2010 immers stilgelegd wegens technische problemen, maar werd in 2011 weer in gebruik genomen. Ook namen de scheepsreparatieactiviteiten toe in 2011.

2012 en 2013

Over 2012 wordt 4,2 procent inflatie verwacht door zowel interne als externe factoren. In 2013 wordt een groei van de inflatie verwacht van 3 procent. De voorspelling is dat de economie in 2012 krimpt met 0,1 procent door een teruglopende vraag uit binnen- en buitenland. In 2013 wordt weer een groei voorspeld van het Bruto Binnenlands Product van 0,2 procent, dankzij toerisme, investeringen en consumentenbestedingen.

De bouwsector vertoonde in 2011 een verdere daling van investeringen in constructieactiviteiten, hoewel die daling minder sterk was dan in 2010. De sector vastgoed, verhuur en zakelijke dienstverlening heeft de economische groei ook afgeremd, doordat ingezetenen minder vastgoed hebben gekocht in 2011.

De sectoren hotels & restaurants en groot- en kleinhandel groeiden door de toename van het verblijfstoerisme. Vooral het aantal verblijfstoeristen uit Noord- en Zuid-Amerika nam toe als gevolg van een groei in het aantal vluchten naar Curaçao en meer marketing-activiteiten. Ook het aantal cruisetoeristen nam toe. De stijging in de consumptieve bestedingen droeg ook bij aan de groei in de sector groot- en kleinhandel.

De sector transport, opslag & communicatie registreerde goede resultaten, aangezien de groei in het verblijfstoerisme resulteerde in een toename van het aantal afgehandelde passagiers op de luchthaven. Bovendien namen de activiteiten in het luchttransport toe, doordat de lokale luchtvaartmaatschappijen meer passagiers hebben vervoerd. De resultaten in de zeehaven laten een gemengd beeld zien. Aan de ene kant nam het aantal bezoekende schepen toe, maar aan de andere kant daalden de hoeveelheid verwerkte vracht en de olieoverslag- en opslagactiviteiten.

Ook de sector financiële dienstverlening droeg positief bij aan de economische groei in 2011. Dit was het resultaat van een stijging in het netto-inkomen van de lokale financiële dienstverlening, zoals meer inkomsten uit vergoedingen, commissies en buitengewone baten. De inkomsten uit rente daalden echter. In 2011 hebben de lokale banken een grotere kapitaalbuffer opgebouwd. De activa zijn echter nauwelijks gegroeid en het aandeel probleemkredieten in de totale kredietportefeuille is gestegen. Daarnaast kromp de reële toegevoegde waarde van de internationale financiële dienstverlening.

Share this page:
« Back
Back to Top