Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Versterking zuid-zuid relatie centraal bij Afrikaanse Caribische en Pacifische groep

21/09/2013

Brussel – De landen van de Afrikaanse Caribische en Pacifische groep (ACP) concentreren zich de komende periode op de versterking van de zuid-zuid relatie. Om dit te bewerkstellen worden binnen deze organisatie diverse initiatieven ontplooid, waaronder de oprichting van de ACP Investmentbank.

De versterking van de zuid-zuid relatie is nodig om de duurzame ontwikkeling te stimuleren en de armoede in deze landen terug te dringen. Ricardo Panka, vaste vertegenwoordiger van De Nationale Assemblee (DNA) bij de ACP, zegt dat Suriname achter de gedachte van versterking van de zuid-zuid relatie staat.

Deze week is in Brussel dit onderwerp behandeld en hij verwacht dat ook bij komende ontmoetingen dit een actueel onderwerp blijft. De landen hebben volgens Panka een gemeenschappelijk koloniaal verleden. Maar daarmee houdt het niet op. De problemen zijn ook identiek. Het onderwijs moet flink aangepakt worden, alsook de infrastructuur en de sociaal economische ontwikkeling moet op een hoger peil komen.

De handel kan flink verstevigd worden in die zuid-zuid relatie. Ook zal nagegaan worden hoe ze elkaar kunnen ondersteunen in de economische ontwikkeling. Volgens Panka staat Suriname achter de gedachte van de oprichting van een investmentbank. Over zaken over de oprichting van de bank moet nog flink gebrainstormd worden, maar Panka is van oordeel dat deze bank sowieso investeringen en daarmee vooruitgang in de lidlanden zal bewerkstelligen.

Prioriteiten

Parlementariër Ronny Asabina, die ook deel uitmaakt van de delegatie van Panka, vindt dat de ACP prioriteiten moet stellen. Er blijven veel issues op tafel liggen waarover de ACP alsmaar blijft praten, maar de knoop niet doorhakt. De investmentbank moet een startkapitaal van ruim 2 miljard euro hebben en Asabina vraagt zich af hoe ze aan dit bedrag zullen komen. Hoewel Asabina de initiatieven toejuicht, vindt hij dat middels het stellen van prioriteiten zaken beter en sneller gerealiseerd kunnen worden. Ook pleit hij voor grondige herziening van het ACP-secretariaat. Het secretariaat moet een moderne rol krijgen, zodat het past in de nieuwe benadering van de ACP om geen fondsen gerichte organisatie te zijn, maar een ontwikkelingsorganisatie te worden. In november komen de ACP/EU parlementariërs in Ethiopië bijeen voor de halfjaarlijkse Joint Parliamentary Assembly (JPA). Panka en zijn delegatie keren komende week terug.-.

Bron: De Ware Tijd

Share this page:
« Back
Back to Top