Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Verplichte reserve Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten nu 1.028 miljoen gulden

23 AUGUSTUS 2013

Willemstad – Hoewel het percentage van de verplichte reserve in de maand juli ongewijzigd op 16 procent bleef, is het uitstaande bedrag van de verplichte reserves met 5,8 miljoen gulden gestegen naar 1.028 miljoen (één miljard en 28 miljoen) als gevolg van een toename in de binnenlandse verplichtingen van de commerciële banken.

Dit meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in een toelichting op de verkorte balans per 31 juli 2013. Gedurende de maand juli 2013 heeft de Centrale Bank zogeheten Certificates of Deposit (CD’s) geveild om de liquiditeit in de geldmarkt te verminderen. Hierdoor is het bedrag aan uit- staande CD’s met 3 miljoen gestegen naar 40 miljoen. De basisgeldhoeveelheid – gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in om- loop en de rekening-couranttgoeden van de commerciële banken bij de Centrale Bank – daalde in juli met 60,9 miljoen. Dit niet zozeer als gevolg van de bankbiljetten en munten in circulatie; die hoeveelheid steeg namelijk met 3,1 miljoen naar 390,1 miljoen.

Maar wel door een daling van de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de CBCS (64 miljoen tot 160,6 miljoen per ultimo juli). De daling van de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken was het gevolg van, onder andere, overmakingen door de overheid van Curaçao van haar rekeningen bij de commerciële banken ten gunste van haar rekening bij de Centrale Bank, enigszins teniet- gedaan door de netto verkoop van deviezen door de commerciële banken aan de CBCS.

Boven- genoemde overmakingen door de overheid van Curaçao resulteerden in een stijging van 90,8 miljoen gulden in de post ‘Verplichtingen aan de overheid’ en waren grotendeels gerelateerd aan de vorming van een voorziening om de weginfrastructuur van Curaçao te verbeteren. De post ‘Verplichtingen aan niet-ingezetenen’ op de CBCS-balans daalde met 82,8 miljoen in de maand juli door de financiële af- wikkeling met Nederland van de aandelen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het vermogen van de voormalige Bank van de Nederlandse Antillen (BNA).

De post ‘Verplichtingen aan overige ingezetenen’ steeg met 16,6 miljoen. Deze stijging werd veroorzaakt door een toename van 25,4 miljoen in de post ‘Deposito’s van overige ingezetenen’, grotendeels het gevolg van overmakingen door het Nederlandse ministerie van Financiën ten gunste van het Algemeen Pensisoenfonds van Curaçao. Deze overdrachten waren gerelateerd aan de aflossing van vervallen obligaties die het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao in portefeuille hield.

Deze obligaties had de Nederlandse Staat in het kader van de schuldsanering overgenomen van de entiteiten van de Nederlandse Antillen. De toename van de post ‘Deposito’s van overige ingezetenen’ werd enigszins tenietgedaan door een daling van 8,8 miljoen in de post ‘Overige passiva’ als gevolg van de overmaking van geïnde licentierechten (‘licence fee’) aan de overheden van Curaçao en Sint Maarten. De deviezenvoorraad is gedaald met 27,5 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door de eerder genoemde financiële afwikkeling tussen de Centrale Bank en de Nederland Staat. Echter, de netto verkoop van deviezen door de commerciële banken aan de CBCS en de overmakingen door het Nederlandse ministerie van Financiën hebben de daling van de post ‘Deviezen’ verzacht.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top