Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vernieuwd beleidsplan voor Surinaamse Stichting Regionale Gezondheidsdienst

09/10/2013

Paramaribo – De Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) heeft het herstructureringsproces ingezet. Er is een ‘Vijfjarig Strategisch Beleidsplan 2013 – 2018’ opgesteld en aan het ministerie van Volksgezondheid aangeboden. De visie en missie zijn volgens algemeen directeur Maaltie Sardjoe na tien jaren vernieuwd. De stichting is ondertussen al begonnen met de uitvoering van enkele doelen, waaronder het verruimen van de openingstijden van de polikliniek te Geyersvlijt.

“De diensten beantwoorden aan de vraag van de gemeenschap”, zegt Sardjoe over het project dat in augustus is gestart. Zij geeft toe dat er enkele kinderziektes zijn bij onder andere de procedures die nu verscherpt worden. De bedoeling is om dit jaar nog in Lelydorp een tweede kliniek langer open te stellen voor het publiek. Daarna volgt de poli aan de Derde Rijweg. “We hebben gekozen voor de klinieken die in het centrum van het noorden, zuiden en westen zijn gevestigd”, onderbouwt de directeur de keus. Verder wordt er gewerkt aan het renoveren van enkele poliklinieken. In de gezondheidscentra van Latour en Meerzorg komen twee nieuwe RGD-klinieken.

Strategische gebieden

In het plan is rekening gehouden met vier strategische gebieden. Bestuurs- voorzitter John Goedschalk meent dat de plannen van de RGD gelijk lopen met het ministeries nationaal strategisch plan voor hervorming van de primaire gezondheidszorg en de nationale prioriteiten op het gebied van gezondheidszorg. De gebieden zijn gebaseerd op het zorgmodel, bestuur en strategie, organisatie en management en de financiën. Wat de financiën betreft benadrukt Goedschalk dat de stichting wel gesubsidieerd wordt, maar zelf ook actief beleid zal voeren om fondsen te werven. Goedschalk: “Gezondheidssector komt met een prijskaartje, waarop we niet willen en kunnen bezuinigen”. De stichting zal volgens de voorzitter wel kostenbeheersingsmaatregelen doorvoeren.

Vernieuwing

Met de vernieuwde visie en missie van de stichting zijn ook de kernwaarden en gedragsregels aangepast. De stichting streeft ernaar om haar personeel op de juiste manier te waarderen. Ook worden de werkers gemotiveerd om met de juiste houding en instelling hun diensten te verlenen aan patiënten. “Dit zal ook leiden tot het succesvol realiseren van onze doelen”, meent Sardjoe. De communicatie naar de bevolking toe zal volgens haar ook verbeterd worden en de stichting zal ook samenwerken met verschillende organisaties, zoals buurtstichtingen en religieuze organisaties, om de gezondheid preventief te verbeteren. “De zorg kunnen wij wel brengen, maar de mensen moeten zelf ook begrijpen waar het om gaat”, zegt Goedschalk.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top