Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vermindering babysterfte door preconceptiezorg in Suriname

09/07/2013

PARAMARIBO – Ziekenhuizen zullen meer aandacht moeten besteden aan preconceptiezorg om het milleniumdoel, terugdringen van babysterfte, te bereiken. Dit wordt geconcludeerd door Ashna Mohangoo van TNO Gezond Leven, die het Perisur (Perinatale Interventies in Suriname) project in de het St. Vincentius Ziekenhuis leidt.

Het afgelopen weekend is een tweede conferentie in verband met dit project gehouden. Preconceptiezorg is een verzamelterm voormaatregelen ter bevordering van de gezondheid van aanstaande moeder en kind.

Volgens Mohangoo moeten preconceptiezorg en perinatale audits bij zowel poliklinieken als in ziekenhuizen een integraal onderdeel van de zorg rondom zwangerschap vormen. Bij preconceptiezorg zal een kinderwensspreekuur ingevoerd moeten worden.  Hierbij kunnen vrouwen in een vruchtbare leeftijd zaken die hen bezighouden bespreekbaar maken. Echter is het grootste zorgpunt dat de meeste zwangerschappen in Suriname niet gepland zijn. Algemeen directeur van de ziekeninstelling Manodj Hindori, beaamt dat. “Het is een zware uitdaging om eenieder van verschillende culturen met diverse religiën hetzelfde te laten denken over de gezondheidszorg”, merkt Hindori op. Preconceptiezorg is volgens hem hetzelfde als anticonceptiezorg.

De prenatale evaluatie moet vragen zoals ‘wanneer de sterfte heeft plaatsgevonden’, ‘wat zich precies heeft afgespeeld’ en ‘waarom het kind is gestorven’, beantwoorden. Kinderarts Wilco Zijlmans van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo merkte tijdens de conferentie op dat er naast preventieve screening ook voor genoeg opvang- en transportfaciliteiten gezorgd moet worden.

Om het aantal babysterftegevallen terug te dringen, wordt het pepsurproject uitgevoerd tussen TNO Gezond Leven en het St. Vincentius Ziekenhuis. Er worden verschillende onderzoeken gedaan om aan te tonen dat babysterfte kan worden teruggedrongen. De ziekeninstelling fungeert nu als proefkonijn waarbij de uiteindelijke resultaten in een pakket aanbevelingen aan het ministerie van Volksgezondheid zullen worden aangeboden. Hindori merkt op dat deze na goedkeuring van het ministerie landelijk ingevoerd kunnen worden. Nu worden twee deelprojecten, juiste gebruik van foliumzuur en groeps zwangerschapsconsulten, uitgevoerd. Volgens Hindori krijgen verloskundigen in augustus tijdens een workshop middelen om volgens het ‘Centering Pregnancy’ concept ongeveer acht tot tien zwangere vrouwen te begeleiden. “In een groep kunnen de vrouwen meer van elkaar leren en motiveren”, geeft Hindori de gedachte achter dit concept aan.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top