Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Verkrappend monetair beleid voortgezet door Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

WOENSDAG, 09 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft in augustus haar monetair beleid, gericht op het verkrappen van de ruimte op de geldmarkt, voortgezet. Het percentage van de verplichte reserves, het voornaamste monetaire instrument, werd weer met 0,25 procentpunt verhoogd naar 16,25 procent.

Met dit instrument wil de CBCS de liquiditeit van de banken en daarmee de groei van de kredietverlening beïnvloeden. Door de verhoging van het percentage van de verplichte reserve, steeg het uitstaande bedrag aan verplichte reserves met 6,4 miljoen gulden. Tijdens de tweewekelijkse veilingen van Certificates of Deposit (CD’s) richtte de CBCS zich enkel op de herfinanciering van vervallende CD’s. Echter, de inschrijvingen op de veilingen vielen tegen, waardoor het uitstaande bedrag aan CD’s met 12,0 miljoen gulden afnam.

De basisgeldhoeveelheid, dat is de som van de bankbiljetten en munten in omloop plus de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken bij de CBCS, nam met 23,4 miljoen gulden af. Dit was voornamelijk het gevolg van een daling van die rekening-couranttegoeden met 18,8 miljoen gulden. Deze afname kan grotendeels worden verklaard door de netto aankoop van deviezen bij de CBCS. De post ‘deviezen’daalde hierdoor met 66,9 miljoen gulden. Voorts heeft de CBCS gedurende de maand augustus rekening-courantkrediet verschaft aan enkele commerciële banken. Hierdoor steeg de post ‘vorderingen op banken’ met 12,6 miljoen gulden. De daling van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken werd verzacht door overmakingen van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao en Usona van hun rekeningen bij de CBCS ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken. Deze overdrachten verklaren tevens de daling in de post ‘deposito’s van overige ingezetenen’ met 28,1 miljoen gulden.

Ten slotte is de post ‘goud’ aan de activazijde van de balans gestegen met 60,4 miljoen gulden als gevolg van een hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind juli 2013. De toename van de post ‘kapitaal en reserves’ aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de stijging van de marktwaarde van goud. Zie ook www.centralbank.an.

Bron: Amigoe, Curacao

 

CBCS onder vuur om arbeidscontract oud-minister

WOENSDAG, 09 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — Het contract van oud-minister van Financiën voor de PNP en PAR, Ersilia ‘Zus’ de Lannooy, is reden voor een nieuwe ophef over gang van zaken bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en directeur Emsley Tromp. Hij staat al onder druk in afwachting van een onderzoek van accountantskantoor PwC naar het functioneren van zowel de Raad van Bestuur (RvB) als de Raad van Commissarissen (RvC) en het mogelijk tegen de bankstatuten in handelen door de bankdirectie bij een obligatielening van 150 miljoen dollar ten gunste van het havenbedrijf van St. Maarten.

Zowel directeur Jerry Hasselmeyer van CBCS als De Lannooy stelt niet te willen reageren op de berichtgevingen hierover omdat het om een privéaangelegenheid gaat. De Lannooy zegt wel het een en ander te willen nagaan met betrekking tot haar privacy en het lekken van gegevens hierover. Ze wijst erop dat het niet toegestaan is belasting- of pensioengegevens van personen openbaar te maken. De ochtendkranten Vigilante en Ultimo Noticia kopten vanochtend groot op de voorpagina over het contract.

In een uitgelekt document staat dat De Lannooy sinds 1 december 2010 een arbeidsovereenkomst als Adviseur Risk & Compliance heeft bij de CBCS. Het document, een verklaring van CBCS in het kader van de pensioenlandsverordening en ondertekend door Tromp, is ook gedateerd 1 december 2010, maar stelt verder dat De Lannooy op 27 december medisch is goedgekeurd.

Ook de bezoldiging van De Lannooy is reden voor vragen. Artikel 27 lid f van de bankstatuten van CBCS stelt dat de RvB een voorafgaande goedkeuring van de RvC nodig heeft voor ‘het verrichten van rechtshandelingen, waaronder niet begrepen de uitvoering van de jaarlijkse door de RvC goedgekeurde begroting, mits hiermee voor de bank een financieel belang gemoeid is, groter dan 250.000 gulden ineens dan wel per jaar en/of waardoor de Bank voor langer dan vijf jaar wordt verbonden’.

De bezoldiging van De Lannooy volgens de door Tromp ondertekende verklaring bedraagt 300.000 gulden per jaar. Dus zou de RvB een voorafgaande goedkeuring nodig hebben gehad van de RvC voor het aangaan van dit contract met De Lannooy. Maar de RvC van CBCS werd pas in juni 2011 aangesteld. Het is dus de vraag of het contract dat CBCS is aangegaan met de voormalige minister nietig of vernietigbaar is. De statuten van CBCS werden onder het bewind van De Lannooy als minister van Financiën opgesteld.

Tromp lag in de periode oktober 2010 tot en met september vorig jaar continu overhoop met voormalig minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin en voormalig premier Gerrit Schotte (beiden MFK). Er was nagenoeg geen communicatie tussen de regering en de CBCS. Sinds september vorig jaar gaat het weer stukken beter met de communicatie tussen de centrale bank en de regering, maar minister van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) die als een van de vermogensgerechtigden al belast was met uiteindelijke opdracht voor het laten uitvoeren van de scan bij CBCS door PwC en premier Ivar Asjes (PS), zelf in het verleden in opspraak gekomen door een contract bij Selikor dat achteraf door het hof werd vernietigd, krijgen met een nieuwe opschudding bij het instituut te maken. De PNP zit nu in de coalitie met de PS van premier Asjes maar was in het verleden een van de grote criticasters van het contract dat Asjes bij Selikor had gekregen.

Het was ook onder De Lannooy dat CBCS in 2009 een ander zeer veelbesproken obligatielening van 300 miljoen gulden heeft uitgegeven ten behoeve van water- en elektriciteitsbedrijf Aqualectra. Zowel het tijdstip voor de opening en sluiting van de inschrijving op de lening alsmede het ontbreken van een onderpand voor de lening heeft menig wenkbrauwen doen fronsen. Aqualectra is inmiddels met het proces bezig om via de notaris alsnog het onderpand te regelen. Het PwC-onderzoek behelst niet de periode waarin deze lening heeft plaatsgevonden.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top