Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vereniging Curaçaos Midden- en Kleinbedrijf: Kasregistratie wordt een probleem

7 OKTOBER 2013

Willemstad – De vereniging voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), Adeck, maakt zich zorgen over het in werking treden van de Wet kasregistratiesysteem per 1 januari 2014 waarbij bedrijven de verzegelde kassa verplicht moeten invoeren en in gebruik moeten hebben.  De huidige veranderingen in wetgeving rond het fiscale kasregistratiesysteem zijn al in het jaar 2011 kenbaar gemaakt. De wet treedt pas echt in werking in januari 2014.

Ondertussen zou- den alle MKB-bedrijven de speciale kassasystemen moeten aanschaffen en zouden er instructies plaatsvinden over het gebruik ervan. De eerste kassa’s werden volgens de voorzitter van Adeck, Wilbert Geertruida, door Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB of BAB) aangeleverd voor een bedrag van 750 gulden. Ondertussen zijn er vijf bedrijven die zich gemeld hebben om leverancier te worden van de speciale kassa’s, zo weet de voorzitter te vertellen.

,,Er is echter maar een bedrijf dat nu gecertificeerd is om de kassa’s ook daadwerkelijk te verkopen en wij kunnen niet a ders dan een bedrag van ruim 2.000 gulden neertellen voor de aanschaf ervan”, zo vervolgt de voorzitter. Daar komt volgens hem bij dat er heel wat kleine bedrijven zijn die er amper een administratie op na houden, laat staat dat de mensen weten hoe met een dergelijke ge- computeriseerde kassa om te gaan.

,,Had de BAB in 2011 nog 50 personen tot haar beschikking om de kassa te installeren en instructies te geven, nu is er sprake van mankracht tekort en zitten zij en wij met de handen in het haar.” Adeck probeert nu toch te interveniëren tussen de MKB-leden en BAB om zoveel mogelijk bij te kunnen staan in de implementatie.

Een ander pijnpunt nu is dat alle systemen ingesteld zijn op het percentage van 6 procent omzetbelasting (ob). Heel langzaam wordt nu ook de 9 procent op bepaalde producten ingevoerd. Waar Geertruida bang voor is, is dat het systeem de hele sector der- mate tegen gaat staan dat implementatie alleen maar bemoeilijkt wordt. ,,De regering ontvangt met het systeem veel meer inkomsten uit belastingen. Waarom niet met die extra inkomsten de bedrijven een gratis kassa aanbieden? Dan kweek je goodwill en is de overheid gegarandeerd van meer inkomsten. Want, dat komt er nog bij, veel bedrijven komen met de aanschaf in de financiële problemen”, zo redeneert de Adeck- voorzitter. Ondertussen vraagt Adeck om een gratieperiode of uitstel van de invoering.

SBAB: Kassa’s in bruikleen

Volgens een schrijven van SBAB zijn er tot op heden 1.400 combinatiemodellen kassa/fiscale printer geplaatst bij ondernemers die door SBAB zijn aangewezen om een verzegeld kasregistratiesysteem verplicht te gebruiken.

,,Debetreffende ondernemers hebben de combi- natiemodellen in bruikleen gekregen en hoeven daar in het geheel geen vergoeding voor te betalen”, aldus SBAB, die vervolgt: ,,Dit combinatiemodel betreft een basismodel dat gebruikt dient te worden door ondernemers die zich niet aan de administratieverplichtingen conform de wet hebben gehouden.”  De combinatiemodellen zijn aangeschaft door SBAB en worden als goedgekeurd fiscaal registratiesysteem gebruikt door aangewezen ondernemers.

Niet-aangewezen ondernemers hebben de mogelijkheid een meer geavanceerd model aan te schaf- fen bij de gecertificeerde leverancier. Hiernaast hebben ondernemers die gebruik maken van een ‘point of sale’-systeem (POS) de mogelijkheid hun kasregistratiesysteem te fiscaliseren door hierop een gecertificeerde fiscale printer op aan te sluiten.

SBAB: ,,De door SBAB gecertificeerde fiscale printer is duurder dan het basis-combinatiemodel. Dit heeft te maken met het feit dat de software in deze printer aanzienlijk ingewikkelder is dan de software in een combinatie-model, omdat een fiscale printer moet kunnen communiceren met een willekeurige POS. SBAB heeft op dit moment 100 fiscale printers aangeschaft die zijn gecertificeerd. Deze zullen eveneens in bruikleen worden geplaatst bij ondernemers die worden aangewezen, omdat zij zich niet hebben gehouden aan de administratieve verplichtingen.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top