Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vereniging Bedrijfsleven Curaçao vreest nog jaren Cft

VRIJDAG, 07 JUNI 2013

WILLEMSTAD — De VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao) vreest dat het College financieel toezicht (Cft) nog jaren in stand zal moeten worden gehouden, als de aanbevelingen van de Rekenkamer (ARC) niet ter harte worden genomen. Dat staat in de jongste nieuwsbrief van de VBC.

Daarin wordt een reactie gegeven op de recente bevindingen van de ARC bij het onderzoek naar het jaarverslag van 2011. Dit is het verslag bij de jaarrekening van de overheid over dat jaar. Volgens de ARC geeft de beleidsinformatie in dat verslag de Staten onvoldoende inzicht in de gerealiseerde prestaties en effecten. VBC: “De bevindingen van de ARC geven exact weer wat de redenen zijn waarom er al jaren sprake is van onverantwoord financieel beleid en beheer bij de overheid, evenals een niet optimaal functioneren van het openbaar bestuur. Vanwege het ontbreken van adequate informatie is de controlerende macht, de Staten, niet in staat om op een gedegen en onderbouwde wijze een oordeel te vellen over de plannen, werkzaamheden en geleverde prestaties van de uitvoerende macht, de ministers. Ook adequaat bijsturen van beleid zit er niet in.”

Volgens de VBC is dit al jaren aan de gang en heeft geen enkel goed voornemen om hier verandering in te brengen enig resultaat opgeleverd. “De gevolgen hiervan heeft de samenleving mogen ervaren in de vorm van een enorme in de loop der jaren opgebouwde staatsschuld, zonder dat dit geleid heeft tot duurzame sociaal-economische ontwikkeling en verbetering. Door de genereuze opstelling van Nederland is deze schuld op 10-10-‘10 substantieel verminderd, maar het prijskaartje hiervoor is het in het leven roepen van het College financieel toezicht (Cft), dat als financiële waakhond erop toe moet zien dat er sprake is van deugdelijk financieel beheer. Het valt te betreuren dat het Cft de werkzaamheden van de Staten moet uitvoeren.”

De VBC vervolgt: “Indien de aanbevelingen van de ARC niet snel ter harte worden genomen en ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, dan moet gevreesd worden dat het instituut Cft nog jaren in stand gehouden zal moeten worden. De vraag rijst dan wat het nut is van de Staten, als deze niet in staat is om het budgetrecht adequaat te kunnen uitvoeren. Op de Staten en de regering wordt een dringend beroep gedaan om het rapport van de ARC snel te behandelen en de voorstellen over te nemen en uit te voeren, om zo invulling te geven aan verantwoord en transparant bestuur zoals dit hoort in een democratische rechtstaat.”

Het Cft komt drie tot vier keer per jaar langs op Curaçao om de stand van zaken door te nemen. Het orgaan heeft in ieder geval mandaat tot 2015. Daarna wordt er geëvalueerd.

ARC rapp-beschikbaarheid_beleidsinfromatie_jaarverslag_2011-

Bron: Amigoe Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top