Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Veiligheidsprotocol voor onderzoek aanpassen Arubaanse strafmaat ondertekend

WOENSDAG, 14 AUGUSTUS 2013

ORANJESTAD — Een justitiële commissie, bestaande uit strafrechtspecialisten, moet de eventuele noodzaak voor aanpassing van de strafmaat voor veel voorkomende strafbare feiten onderzoeken. Voor 1 januari 2014 moet deze commissie hierover rapporteren. Dat is volgens werkgeversorganisatie Atia één van de belangrijkste punten van het zogeheten Veiligheidsprotocol dat gisteren werd ondertekend door de regering en sociale partners.

Het protocol zou aanvankelijk op 21 mei ondertekend worden – toen berichtte Amigoe er al over – maar dat werd op het laatste moment afgeblazen. Bepaalde punten in het protocol riepen bij de sociale partners nog te veel vragen op. Gisteren werd in het Edward Cheung-gebouw door ministers Mike Eman en Arthur Dowers (AVP) het protocol namens de regering getekend. In het nieuwe protocol is overigens niet veel gewijzigd. Enkele deadlines zijn verschoven en er zijn weinig concrete plannen. Atia-directeur Igmar Reyes bevestigt dit aan Amigoe en zegt dat de complexiteit van de onderwerpen het moeilijk maakt om tot overeenstemming te komen en direct concrete plannen te maken. Hij verwacht overigens wel dat in de komende maanden de plannen geconcretiseerd worden.

Reyes is verheugd over het onderzoek naar de strafmaat in het protocol. Vooral onder de commercie leeft het idee dat lage straffen voor veelvoorkomende misdaden als diefstal voor een zogenaamd draaideureffect zorgt. Hogere straffen zouden aan de ene kant voor een afschrikeffect kunnen zorgen en aan de andere kant houdt het criminelen langer van de straat.

Grensbewaking

De Atia-directeur noemt verder de oprichting (voor 1 september van dit jaar) van een Nationaal Coördinatieplatform Veiligheid met vertegenwoordigers van de kustwacht, politie, Warda nos Costa, Immigratie en de lucht- en havenautoriteiten. Dit platform gaat zich inzetten om de grensbewaking te optimaliseren. Ook voorlichting blijft in het aangepaste protocol belangrijk. Zo is afgesproken om per 1 september te starten met ‘structurele voorlichting omtrent misdaadpreventie’. Er is echter nog niet afgesproken op welke manier dat precies gaat gebeuren. Het ministerie van Justitie heeft toegezegd om nog voor 1 september te beginnen met een voorlichtingscampagne ter bestrijding van huiselijk geweld, en in het bijzonder tegen ouderen, vrouwen en kinderen. Wederom wordt uit het protocol niet duidelijk op welke manier deze voorlichtingscampagne uitgevoerd gaat worden.

Veiligheid op school

In het oorspronkelijke protocol werd voorgesteld om alle scholen, uiterlijk aan het einde dit schooljaar, van een afsluitbare omheining te voorzien. Nu is de afspraak om schoolterreinen, ter bevordering van de veiligheid, onder meer gedurende de periode 2013-2015 te voorzien van een deugdelijke afsluitbare omheining. Ook cameratoezicht op school en veiligheidscursussen voor leerkrachten, met nadruk op gangs en wapenbezit, staan wederom in het protocol. Het streven is verder om voor elke school/cluster van scholen een School Security Mediator aan te stellen. Ten slotte moet Directie Onderwijs (voor 1 februari 2014) voor de scholen een algemeen veiligheidsplan maken dat door de afzonderlijke scholen op locatie moet worden toegespitst.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top