Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Veel werk op gebied van openbare orde en veiligheid Bonaire

VRIJDAG, 21 JUNI 2013 1

KRALENDIJK — Er zijn diverse ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid op Bonaire. Zo zijn de voorbereidingen aan de gang op het nieuwe orkaanseizoen.

Onlangs is op initiatief van gezaghebber Lydia Emerencia de rampenstaf bijeen geweest om de stand van zaken in verband met de voorbereidingen te bespreken. Daarnaast werkt zij aan een integraal veiligheidsplan voor het eiland. Dat deelde zij mee tijdens een persconferentie.

Volgens Emerencia draagt de gezaghebber op grond van de Veiligheidswet BES, de verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid. Daaronder valt ook de verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding, zoals de respons op orkanen. Om haar hierin te ondersteunen en te adviseren, is een Rampenstaf opgericht, een eilandelijk beleidsteam dat belast is met de voorbereidingen. Die commissie is samengesteld uit Nerry Gonzalez, Rampencoördinator, José Rosales, hoofd Basispolitiezorg KPCN, Jan Janga, hoofd van de lokale Brandweer en Rosa Hoes, directeur van de directie Samenleving en Zorg. De Rampencoördinator coördineert de voorbereidingen, terwijl de gezaghebber de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt.

Tijdens de vergadering met de Rampenstaf is de gezaghebber geïnformeerd over de voortgang van de voorbereidingen op het orkaanseizoen in de verschillende kolommen, organisatie-eenheden in de rampenbestrijdingsstructuur. Zij verwacht binnen drie weken weer bijeen te komen. Daarna wordt begonnen met een publieksvoorlichtingscampagne.

Inspectie

In het kader van haar taken op het gebied van handhaving van de openbare orde en veiligheid, heeft de gezaghebber onlangs ook gesproken met de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, die ressorteert onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Inspectie houdt toezicht op alle elementen die te maken hebben met openbare orde en veiligheid, zoals de organisatie van de uitvoering van rampen- en calamiteitenbestrijding. Binnenkort, waarschijnlijk in de maand november, vindt er op Bonaire een inspectie plaats. Daarbij zal de responscapaciteit worden geëvalueerd, naar aanleiding van wat het eiland op papier heeft staan.

Integraal veiligheidsplan

Er komt ook een integraal veiligheidsplan voor het eiland. De gezaghebber is bezig met het opstellen van de contouren voor dat integraal veiligheidsplan. In Nederland is het een wettelijke verplichting dat gemeenten over zo’n plan beschikken en zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor dat plan. Hoewel die verplichting niet bestaat voor de openbare lichamen, is Emerencia van mening dat het er ook moet komen. Het plan zorgt er namelijk voor, dat er samenhang is in de verschillende initiatieven die onder de verantwoordelijkheid van verschillende partners vallen. “Ik heb gesproken met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in Nederland over het plan en hij was erg enthousiast daarover en heeft toegezegd alle benodigde ondersteuning daarbij te verlenen”, aldus Emerencia.

Het plan volgt het stramien zoals gebruikt in Nederland. Het gaat uit van samenwerking met een groot aantal partners in publieke sector, zoals het OLB, de RCN, maar ook de particuliere sector.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top