Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

VBC: Curacao kan leren van onderzoek World Bank naar investeringsklimaat

3 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD – Singapore, Hong Kong, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Denemarken staan in de top vijf van landen waar goed business te doen is.

Voor het Caribisch gebied zijn Puerto Rico en Saint Lucia de hoogst genoteerde landen. Opvallend is de score van landen als Venezuela en Suriname die onder aan de lijst, dus minst aantrekkelijk, staan genoteerd. ,,Hoewel Curaçao (nog) niet betrokken is geweest bij dit onderzoek kan uiteraard lering getrokken worden uit de ervaringen van andere landen die wel deel uitmaken van deze studie”, zo stelt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in haar recent gepubliceerde nieuwsbrief. De organisatie baseert zich op het tiende rapport ‘Doing Business 2013’, van de World Bank en de International Finance Corporation (IFC). In dit rapport wordt de praktijk van regelgeving waarmee bedrijven in landen worden geconfronteerd met elkaar vergeleken. In totaal is het reguleringsregime bestaande uit tien componenten van 185 landen met elkaar vergeleken. Centraal staat de vraag hoe gemakkelijk het is voor een (startende) ondernemer om aan de vigerende regels te voldoen om het bedrijf te kunnen beginnen en draaiende te houden met nadruk op de aspecten procedure, tijd en kosten. Het gaat om regels ten aanzien van het opstarten van een bedrijf, het krijgen van bouwvergunningen, van elektriciteitsverbindingen, de registratie van eigendommen, kredietmogelijkheden, de bescherming van investeerders, de belastingen, de exportmogelijkheden, het afdwingen van contractbepalingen en overeenkomsten en het oplossen van geschillen.

VBC: ,,Bij het bepalen of het klimaat van een land gunstig is om zaken te doen zijn het bestaan en de aanwezigheid van hoeveelheid regels volgens de World Bank en IFC niet doorslaggevend. Waar het om gaat is of de overheden erin slagen om de regels zodanig onderling uit te voeren dat deze de ontwikkeling van private investeringen niet doet stagneren. Bij ‘doing business’ ligt de nadruk op effectieve regelgeving en niet zozeer weinig regelgeving. Het onderzoek van de World Bank en het IFC belicht één aspect van het investeringsklimaat, namelijk het deel van de regelgeving en bureaucratie. De resultaten van dit onderzoek zijn daarom beperkt en doen geen uitspraken over de totale kwaliteit van het ondernemersklimaat en de complete concurrentiepositie van een land. Zo zijn belangrijke onderwerpen die mede de kwaliteit en het klimaat van ondernemerschap bepalen onder andere veiligheid, deugdelijkheid van bestuur, marktgrootte, de staat van de overheidsfinanciën en het niveau en kwaliteit van de arbeidsmarkt. Het onderzoek geeft een beeld hoe het gesteld is met de staat van de bureaucratie van landen en waar het klimaat om zaken te doen het aantrekkelijkst en aangenaamst is.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

[add this]

Share this page:
« Back
Back to Top