Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Tweesporenbeleid bij St. Maartense inspectiediensten

DINSDAG, 20 AUGUSTUS 2013

PHILIPSBURG — Het controleren op wet-en regelgeving is na 10-10-‘10 in het slop geraakt doordat inspecteurs de controlebevoegdheid kwijtraakten. In 2013 zijn de inspecteurs door de minister van Justitie tijdelijk opnieuw voor één jaar benoemd tot buitengewoon agent van politie (Bavpol) zodat de inspecteurs weer bevoegd zijn om controles uit te voeren.

Dat staat in het Jaarplan van het Openbaar Ministerie op St.Maarten voor 2014.

Het OM investeert in de kwaliteit van de Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD) door sturing en leiding te geven op de rechtshandhaving. Niet alleen op het gebied van de veel voorkomende zaken maar tevens in bijzondere zaken zal het OM de beslissing nemen over de afdoening van de zaak. De inspectiediensten zal ook worden gevraagd een 2 sporen beleid te gaan voeren waarbij naast het strafrechtelijk handhaven er ook bestuursrechtelijk wordt opgetreden. Hierbij kan gedacht worden aan ‘herstel in de legale toestand” of ‘intrekken van de vergunning’.

Om de kwaliteit van de processen-verbaal van de Bavpol-medewerkers te verhogen wordt er onder leiding van het OM een casusoverleg gepland waar met de inspecteurs van de verschillende ministeries casussen worden besproken. Ook is er een parketsecretaris aangewezen om de verschillende BOD’en te faciliteren bij het opstellen van processen-verbaal en te fungeren als vraagbaak. In samenspraak met de ministeries en politie wordt er verder gewerkt aan het ontwikkelen en verbeteren van de oproep processen-verbaal (OPV’s) zodat eenvoudige overtredingen ook eenvoudig beboet kunnen worden, zonder veel administratieve rompslomp.

Nieuw is dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jongeren & Sport wordt genoemd in het jaarplan van het OM. Niet eerder is structureel met het ministerie van OCJS afspraken gemaakt over haar werkzaamheden met betrekking tot het strafrechtelijk optreden.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top