Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Tweede Kamervragen over integriteit van bestuur Caribisch Nederland

DONDERDAG, 20 JUNI 2013

KRALENDIJK — Het bevreemdt Pierre Heijnen en Jeroen Recourt, Tweede Kamerleden voor de PvdA, dat minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten Bonaire links laat liggen tijdens zijn bezoek aan Caribisch Nederland deze week. En dat juist op een moment dat er spanningen zijn tussen de gezaghebber, het Bestuurscollege en de Rijksvertegenwoordiger.

Over die verhoudingen hebben zij een aantal schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie.

Minister Opstelten was de afgelopen twee dagen op werkbezoek op St. Eustatius en Saba en reist morgen door naar Aruba. De Kamerleden willen de reden weten waarom de minister er juist nu voor kiest om Bonaire te mijden.

De Kamerleden vermoeden dat de vertrouwensbreuk tussen de gezaghebber en de coalitiepartijen is ontstaan, omdat de gezaghebber integriteit in de publieke sector hoog op haar prioriteitenlijst heeft gezet. Ook het weghalen van de Directie Toezicht en Handhaving bij de gezaghebber door het Bestuurscollege zou te maken hebben met de strijd die de gezaghebber voert voor integriteit.

Daarover vragen de Kamerleden opheldering en ook over de rol die de Rijksvertegenwoordiger hierin heeft gespeeld.

Wat vinden de ministers ervan in het kader van integriteit van bestuur, dat bestuurders op Bonaire waartegen een strafrechtelijk onderzoek loopt gewoon in functie blijven, vragen zij aan de ministers. Zij willen van de bewindslieden horen of er naar regel of gewoonte verschillen bestaan tussen de BES-eilanden en Europees Nederland, bijvoorbeeld ten aanzien van het in functie blijven van bestuurders tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt.

De PvdA-fractie zelf heeft daarover een uitgesproken mening. Een integer bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het aanpakken van de vele andere problemen op de BES-eilanden. Op de eilanden moeten daarom dezelfde normen gelden op het gebied van integriteit als in Europees Nederland. Indien de ministers daar anders over denken, willen zij ook weten waarom.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top