Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Twee nieuwe rechters geïnstalleerd op Aruba

DINSDAG, 10 SEPTEMBER 2013

ORANJESTAD — Willem Jan Noordhuizen en Ivon van Wersch zijn twee nieuwe rechters die onlangs door de nieuwe president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Evert Jan van der Poel, zijn geïnstalleerd. Het is de laatste zitting in een reeks waarbij nieuwe rechters op de eilanden van het Koninkrijk worden geïntroduceerd.

In de installatiespeech grapt Van der Poel over het feit dat rechtszittingen in ballrooms plaatsvinden, deze in de Alhambra Ballroom, en dat dit een aparte ervaring blijft. Maar, zo stelt hij, rechters kunnen in principe overal zitting houden. Hij dicht Aruba een speciale plek toe omdat hij hier jaren als rechter en arbiter werkte en daardoor een band met het land heeft opgebouwd. Na de introductie volgt de installatie en daarmee is het Gerecht in eerste aanleg van Aruba weer op sterkte.


Twee nieuwe
n

Noordhuizen is niet onbekend met Aruba, hij was eerder lid van het Hof en begon hier in 2004. Na een paar jaar werkzaam te zijn geweest bij het Gerecht van St. Maarten, is hij nu dus weer teruggekeerd. Tussentijds bekleedde hij de functie van raadsheer in het gerechtshof Amsterdam.

Voor Van Wersch is Aruba nieuw. In de tien jaar dat Van Wersch het vak van advocaat beoefende, heeft zij zich bekwaamd in arbeidsrecht en letselschaderecht. Zij heeft drie grote rechtbanken van binnen gezien, Den Bosch, Amsterdam en Utrecht en het laatste jaar is zij strafrechter geweest. Ook is zij voorzitter van de Raad van Toezicht Rechtshulp Advocaten geweest.


Transparanti
e

Van der Poel kaartte ook wat zorgen aan in zijn relaas, zoals de voorgenomen miljoenenbezuiniging van het Hof in 2014. Een aanzienlijke bezuiniging zal ook Aruba raken, al stelt hij tegelijkertijd de ogen niet te sluiten voor de financiële noden en dat hij besparingen waar mogelijk doorvoert. Maar er is een grens en de kwaliteit van de rechtspraak moet in tact blijven, vindt hij. Het hof streeft verder naar transparantie en openheid en daarom is de Gedragscode voor rechters geopenbaard. De onpartijdigheid, nevenfuncties, invloed op de rechter’s privéleven en onkostenbehandeling zijn hierin opgenomen. Een Klachtenregeling over hoe er over bijvoorbeeld over de bejegening en de dienstverlening van het Gerecht kan worden geklaagd en wat er vervolgens met zo’n klacht wordt gedaan is ook nieuw. Daarnaast komt er een klachtadviescommissie en klachtenfunctionarissen die in informatie en hulp gaan voorzien. Voor nu kijkt men met alle smart uit naar de opening van het gerenoveerde gerechtsgebouw binnenkort. Liesbeth Hoefdraad is de voormalige president van het Hof en met de installatie werd tevens van haar afscheid genomen daar zij met pensioen gaat.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top