Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Transparency International: Ombudsman Curaçao zwak door anderen

MAANDAG 15-7-2013 ~Geloofwaardigheid ondermijnd~

WILLEMSTAD – De Ombudsman komt in het rapport van Transparency International (TI) weliswaar als een van de sterkste pijlers uit de bus, maar het instituut wordt vooral verzwakt door de andere pijlers zoals voornamelijk de ministers, de Staten en het ambtelijke apparaat. De Ombudsman is onafhankelijk en voldoende voorzien. ,,Het instituut (overigens samen met de rechterlijke macht en de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), red.) heeft genoeg potentieel om het systeem van checks and balances in de publieke, private en sociale sector te beschermen tegen straffeloosheid”, aldus TI. Maar, zo voegt TI er wel aan toe: ,,De prestatie van de Ombudsman wordt verzwakt door de zwakte van de andere pijlers.” Het ontbreekt voornamelijk aan het ook daadwerkelijk uitvoeren van en follow-up geven aan beslissingen die door de Ombudsman genomen worden. ,,Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van het instituut ondermijnd”, aldus TI. De Staten maakt onvoldoende gebruik van de Ombudsman om onderzoeken uit te voeren, maar bespreekt ook niet wat de Ombudsman aan onderzoeken levert. De jaarverslagen worden niet besproken in het parlement. Daarnaast blijkt dat de Ombudsman niet van alle overheidsinstellingen even goede medewerking krijgt om onderzoek uit te voeren en soms zelfs helemaal geen toegang krijgt. De Ombudsman kan ook geen voorwaardelijke veroordeling opleggen als onderzoeksprocedures niet doorlopen kunnen worden, aldus het internationale onderzoeksinstituut. ,,Contact met de regering is tijdrovend voor de Ombudsman, zeker nu de voormalige contactpersonen van voor de staatkundige ontmanteling er niet meer zijn”, aldus TI. Het instituut geeft wel aan dat door de Ombudsman een verzoek is ingediend voor het kunnen opleggen van sancties en boetes als niet meegewerkt wordt. Verder constateert TI dat de Ombudsman door korten op het budget en door procedurele vertragingen financieel gezien moeilijk zijn taak kan uitoefenen. Dit heeft vooral te maken met de aanwijzing vanuit Nederland. TI: ,,Het is ook moeilijk om geschikt en goed opgeleid personeel te vinden. Tijdens het onderzoek was er een vacature, werkten er vier personen en de vijfde persoon, de Ombudsman zelf, was de enige in dienst met een juridische achtergrond. Dit leidt al gauw tot overbelasting van het personeel.” Er is geen ruimte om additionele projecten op zich te nemen, zoals de wens om een kinderOmbudsman te institutionaliseren in het verlengde van het verdrag voor de Rechten van het Kind. Tot slot mist TI de mogelijkheden tot publicatie van de onderzoeken via bijvoorbeeld de website. Onderzoeksgegevens zouden meer naar buiten gebracht moeten worden, zo vindt TI.

Op pagina. 11: Sommige taken onbekend

Vervolg van pagina 2 ombudsman

Op bepaalde terreinen is wat de Ombudsman doet nog onbekend. Zo blijkt uit het onderzoek van TI dat het weinig bekend is dat bij de Ombudsman ook klachten ingediend kunnen worden waar het gaat over openbare aanbestedingen en gunningen. ,,Er is geen geïnstitutionaliseerde autoriteit die controleert op eerlijke concurrentie en die ook sancties kan opleggen als de overheid zich hier niet aan houdt”, aldus TI. Het onderzoeksinstituut constateert ook dat er geen goede wetgeving is op het gebied van openbare aanbestedingen, maar dat hier wel aan gewerkt wordt. Tot nu is de algemene gang van zaken dat er wel openbare aanbestedingen gehouden worden, maar er ligt dus geen wetgeving aan ten grondslag. ,,De transparantie over hoe openbare of gesloten aanbestedingen met meerdere inschrijvingen plaatsvinden, is er niet. Er wordt alleen achteraf geoordeeld en er is geen instelling die het proces van begin tot eind monitort”, aldus TI. Ook onbekend is dat burgers klachten kunnen indienen met betrekking tot het functioneren van politie en Openbaar Ministerie. ,,Er zijn echter geen wetten die de klager beschermen”, zo voegt TI eraan toe.

 

Bron:  Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top