Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Transparency International aanbevelingen snel in uitvoering op Curacao

19 SEPTEMBER 2013

Willemstad – De regering heeft in minder dan een maand nadat het rapport van Transparency International (TI) is gepresenteerd hier follow-up aan gegeven door een commissie samen te stellen van secretarissen-generaal (SG’s) van alle ministeries die met een voorstel moet komen over de beste manier en structuur van implementatie.

Dit voorstel zal binnen een maand op tafel liggen. In het voorstel zullen prioriteiten gesteld worden omdat niet alles in één keer aangepakt kan worden. Dit heeft de minister van Algemene Zaken, Ivar Asjes (PS), de- ze week in de Staten bekendgemaakt. Omdat er ook al een integriteitsproject gestart is in samenwerking met de gemeen- te Amsterdam, is besloten deze twee trajecten samen te voegen, zo legt Asjes uit. De aansturing is lokaal en voor expertise wordt de hulp van Amsterdam ingeroepen.

Overigens komt over een maand ook een Papiamentstalige versie van het rapport van TI gereed zodat de inhoud voor een breder publiek toegankelijk is. ,,Het is trouwens niet van nu, dat er geschreven is over integriteit en goed bestuur. In 1999 al verscheen het rapport Konfiansa dat voor een groot deel ook uitgevoerd is. Er is binnen de ambtenarij expertise aanwezig die we moeten opzoeken om zich ook met TI bezig te houden. Ook in het belang van de continuïteit, is het belangrijk om de ambtenaren op dit traject te zet- ten”, aldus Asjes.

Een van de discussiepunten in de Staten is hoe de regering denkt om te gaan met het verbeteren van sectoren die niet bij de overheid ho- ren, zoals de pers. Asjes’ antwoord hierop is dat de regering alleen kan aansporen en verbetering kan stimuleren, maar geen invloed kan hebben op bijvoor- beeld de pers. ,

,Ik ben nog altijd voorstander van de vrije pers en de vrijheid van meningsuiting. De regering mag hier geen invloed op hebben. De pers moet zichzelf op de hoogte stellen van de aanbevelingen en kritiekpunten van TI en er wat aan doen, want we zijn het er wel over eens dat de pers beter kan functioneren. Als het plan van aanpak op tafel ligt, zullen we alle actoren om de tafel uitnodigen om van gedachten te wisselen. Waar het om overheidsinstanties gaat, gaan we zo snel mogelijk over tot uitvoering van de aanbevelingen”, aldus Asjes die ook aangeeft dat de controle-instituten versterkt zullen worden zodat het parlement beter kan werken.

Hoewel een van de kritiek- punten van TI is dat de regering vaak zwak is in de uitvoering van beleid, is de regering toegewijd en heeft het nu ook weer de beste voornemens om de aanbevelingen van TI ter hand te nemen, zo heeft Asjes de Staten verzekerd.

Bron: Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top