Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Toename inkomsten Aruba

5 AUGUSTUS 2013

Centrale Bank: Toerisme groeit in mei

Oranjestad – De belastinginkomsten van de Arubaanse overheid zijn in de maand mei met +3,6 miljoen florin gestegen vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Alles bij elkaar kwam er 73 miljoen aan belastingen binnen in mei 2013.

Wordt ook gekeken naar de niet-belastinginkomsten (-3,4 miljoen) dan gaat het om een totaalbedrag van 76,9 miljoen dat de overheidskas binnenstroomde; en dat vertegenwoordigt een lichte stijging van 0,2 miljoen florin ten opzichte van vorig jaar. De belastingsoorten waar de overheid in Oranjestad meer van ontving in de afgelopen maand mei, zo bericht de Centrale Bank van Aruba (CBA), waren grondbelasting (+3,1 miljoen), loonbelasting (+2,9 miljoen), importheffingen (+2,8 miljoen) en overdrachtsbelasting (+0,6 miljoen).

Er waren echter ook belastingsoorten die minder opleverden dan een jaar eerder. De successiebelasting nam af (-4,2 miljoen). Dat geldt eveneens voor de inkomstenbelasting (-2,4 miljoen) en accijns op bier (-0,5 miljoen). Inkom- sten over buitenlandse transacties en de omzetbelasting bbo – een belangrijke indicator voor de economische bedrijvigheid – droegen ieder slechts bescheiden iets meer bij aan de overheid dan twaalf maanden eerder, namelijk respectievelijk 0,6 miljoen en 0,1 miljoen (één ton).

Aldus de Centrale Bank van Aruba in een afgelopen vrijdag gepubliceerd maandverslag. De CBA staat daarin ook altijd stil bij de ontwikkelingen van de belangrijkste sector van de Arubaanse economie: het toerisme. In de maand mei van dit jaar groeide het aantal verblijfstoeristen met 10,6 procent (+6.954) in vergelijking met mei 2012, waarmee een totaal aantal buitenlandse bezoekers van 72.746 werd behaald. De groei is vooral te danken aan de stijging van het aantal toeristen uit Latijns-Amerika (+4.351, of in een percentage uitgedrukt: +39,6 procent), maar ook uit Noord-Amerika (2.491 meer toeristen, ofwel een toename van 5,5 procent).

De groei vanuit Zuid- en Midden- Amerika wordt voornamelijk gevoed door meer toeristen uit buurland Venezuela, namelijk in mei +2.447, wat neerkomt op +37,2 procent. De stijging van het aantal verblijfstoeristen uit Noord-Amerika is het gevolg van meer bezoekers uit de Verenig- de Staten. In de maand mei arriveerden er uit Europa een kleine +2,2 procent meer toeristen. Het aantal cruisetoeristen vertoonde eveneens een toename; in mei 2013 zetten er +18.524 meer cruisepassagiers voet op Arubaanse bodem, vergeleken met de maand mei 2012. Er meerden zestien cruiseschepen af, terwijl dat er een jaar eerder slechts drie waren.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top