Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Toename aantal geweldsdelicten op St. Eustatius

3 JULI 2013

Oranjestad  – De instroom aan verdachten is op Sint Eustatius gestegen van 64 in 2011 tot 96 in 2012, een stijging van maar liefst 50 procent.

,,Ook op Sint Eustatius (Statia) wordt de helft van de totale instroom bepaald door geweldsdelicten”, zo staat in het jaarver slag 2012 van het Openbaar Ministerie (OM) BES. ,,Het aantal geweldsdelicten (ingeschreven verdachten) daalde van 54 pro cent in 2011 naar 48 procent in 2012. De vermogensdelicten daalden van 34 procent in 2011, naar 19 procent in 2012. Daarentegen steeg de instroom van drugsdelicten: van 1 verdachte in 2011 naar 13 verdachten in 2012. Het aandeel van de jeugd in het totaal aantal ingeschreven ver dachten was in 2011 6 procent (4 ingeschreven minderjarige ver dachten) en in 2012 15 procent (14 ingeschreven minderjarige verdachten”.

Het aantal ingeschreven verdachten ter zake zedenmisdrijven is in vergelijking met 2011 gestegen, van 1 procent in 2011 naar 7 procent in 2012. Er werden in 2012 14 verdachten meer (in totaal 26) op zitting aangebracht dan in 2011”, aldus het jaarverslag. Op Saba stijgt ook de instroom aan verdachten, van 55 in 2011 tot 60 in 2012, een stijging van 10 procent. Het aantal geweldsdelicten (ingeschreven verdachten) daalde van 55 procent in 2011 naar 50 pro cent in 2012.

,,Ook op Saba wordt de helft van de totale instroom dus bepaald door geweldsdelicten”, al dus het jaarverslag, dat vervolgt: ,,Huiselijk geweldzaken en alcoholgerelateerde geweldszaken blijven op zowel Saba als Sint Eustatius de boventoon voeren. Door het opleggen van de Aggression Replacement Training (ART) wordt vanuit Justitie geïnvesteerd in verbeterde communicatie en bewustwording van gedrag. Het aandeel van de vermogensdelicten op de totale in stroom daalde van 20 procent in 2011 naar 12 procent in 2012. Daarentegen steeg de instroom van drugsdelicten: van 4 ver dachten in 2011 naar 7 verdachten in 2012. De cijfers wijzen op een gering aantal vermogensdelicten. In werkelijkheid worden toch met een bepaalde regel maat meldingen van inbraken, diefstallen of insluipingen gedaan. Deze meldingen leiden niet tot afgeronde opsporingsonderzoeken die bij het OM aan geleverd kunnen worden en dus de instroom bepalen. De reden ligt in onvoldoende kennis en de mogelijkheid om technische sporen veilig te stellen. Het Korps Politie Caribisch Neder land (KPCN) zal in 2013 investeren in de opleiding van de politieteams op Saba en Sint Eustatius in het veiligstellen van sporen.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top