Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Tijd voor nieuwe Landsverordening Advocaten op Curacao

DINSDAG, 20 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Caroline Fiévez, Deken van Advocaten, benadrukt dat de tijd is aangebroken voor een nieuwe Advocatenlandsverordening. Een ontwerp is al klaar, maar de invoering hiervan is afhankelijk van de wetgever.

Fiévez wees op het belang hiervan om een goede rechtspraak te kunnen garanderen. Een goede rechtspraak is een van de pijlers waarop de economische ontwikkelingen van een land rusten, en dat draagt bij aan het vertrouwen in de rechtsstaat. Dit leidt ertoe dat buitenlandse investeerders, handelspartners en ook lokale ondernemers bereid blijven te investeren. De voorgestelde verplichte opleiding van de advocaat kan zo indirect bijzonder waardevol zijn voor de zorgvuldigheid en snelheid van de rechtspraak.

Een goede rechtsstaat wordt echter gedragen door zowel de kwaliteit van de rechtspraak, als die van de advocatuur. Om de kwaliteit van de advocatuur te kunnen waarborgen is een Advocatenlandsverordening essentieel, aldus Fiévez. De Orde van Advocaten heeft daarom op eigen initiatief een wetsvoorstel voor een nieuwe Advocatenlandsverordening ingediend. Dit, om de kernwaarden (deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid) voor de advocatuur te kunnen garanderen.

De huidige Advocatenlandsverordening uit 1959 regelt niets over een verplichte opleiding voor de beginnend advocaat. Op dit moment wordt er wel een beroepsopleiding voor advocaten verzorgd, maar deelname daaraan geschiedt op vrijwillige basis en zonder dat enige toetsing plaatsvindt. De ontwerp-Advocatenlandsverordening beoogt in deze situatie verandering te brengen.

In het aangeboden ontwerp wordt de Orde van Advocaten verplicht om zorg te dragen voor de opleiding van alle beginnende advocaten, de advocaat-stagiair(e)s. Deelname daaraan wordt verplicht gesteld evenals een examen. “Enkel een meesterstitel op zak is dan niet meer voldoende.” Wie het examen van de beroepsopleiding niet haalt, voldoet niet aan de eisen die aan een advocaat worden gesteld en wordt niet langer als advocaat toegelaten. Dit garandeert de kwaliteit die rechtzoekenden van advocaten verwachten. Het risico om te worden bijgestaan door een advocaat met onvoldoende kennis en ervaring wordt hierdoor teruggebracht, voegt Fiévez daaraan toe.

Het aangeboden ontwerp is evenzeer van belang voor handhaving van de overige kernwaarden van de advocatuur. Het ontwerp maakt van de Orde van Advocaten een openbaar lichaam dat zelf verordeningen kan uitvaardigen. “Denkbaar is een verordening waarin permanente opleiding verplicht wordt gesteld of een verordening waarin nadere eisen worden gesteld aan het beheren van gelden van derden.” Invoering van de nieuwe Advocatenlandsverordening draagt dan ook bij aan de kwaliteit van de advocatuur en daarmee evenzeer aan een goede rechtsstaat.

Om de kwaliteit van de rechtspraak te kunnen waarborgen moet ook de toename van het aantal zaken goed in de gaten gehouden worden, aldus Fiévez. Zonder extra middelen of menskracht kan een toename van zaken ertoe leiden dat men noodgedwongen minder zorgvuldig wordt. Op den duur raakt hierdoor de kwaliteit van rechtspraak aangetast.

De advocaten leren via de verplichte opleiding om te zoeken naar meer pragmatische oplossingen in plaats van de gang naar de rechter te maken, waardoor het aantal zaken dat het hof moet behandelen afneemt.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top