Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Tekorten Aruba nemen toe

DINSDAG 11 juni 2013

CBA licht problemen overheidsfinanciën uit

ORANJESTAD – Ondanks een toename in 2012 van de Arubaanse (belasting)inkomsten met 39 miljoen florin naar 1.017,4 miljoen (ruim 1 miljard), groeiden de overheidsuitgaven nóg harder – namelijk met 152,9 miljoen – tot 1.435,4 miljoen (ruim 1,4 miljard).

Dit blijkt uit de meest recente publicatie van de Centrale Bank van Aruba (CBA). Gisteren meldde de CBA in een persbericht dat het financieel tekort van de overheid in 2012 hoger is dan in 2011. Dat wordt vergezeld van twee grafieken, waarvan één het overheidstekort in de jaren 2007 tot en met 2012 illustreert. Dan blijkt dat 2008 nog een plus kende van 51,4 miljoen, gevolgd door jaren van tekorten die alleen maar verder oplopen: 163,1 miljoen (2009); 188,6 miljoen (2010); 325,2 miljoen (2011); en 441,1 miljoen (2012). Dit laatste tekort is 116,9 miljoen florin hoger, ofwel 35,9 procent, dan een jaar eerder.

Gecorrigeerd voor het tekort op kasbasis bedroeg de min van de Arubaanse overheid 413,7 miljoen (dat is gelijk aan 9,1 procent van het bruto binnenlands product bbp), zoals gisteren al door deze krant bericht. Een jaar eerder was dit tekort op kasbasis 362,2 miljoen (7,9 procent bbp). Vorige week berichtte het Antilliaans Dagblad onder de kop ‘Schuld Aruba enorm’ al over de verder oplopende tekorten en daarmee schuld van de overheid. Dat bleek uit een vertrouwelijke presentatie van de Centrale Bank aan de Financiële Commissie van de Staten. Het een en ander werd kort daarop weersproken en genuanceerd door minister Mike de Meza (AVP) van Financiën, die andere cijfers presenteerde dan de CBA. Met de jongste publicatie, van gisteren, lijkt de Centrale Bank zich weinig aan te trekken van de kritiek en zet de CBA de cijfers van de overheidsfinanciën nog eens uitvoerig op een rijtje.

De staatsschuld bereikt per eind 2012 het niveau van 3.062,6 miljoen florin (ruim 3 miljard) ofwel 67,2 procent bbp; een toename van 269,2 miljoen of bijna een tiende (9,6 procent) ten opzichte van december 2011, toen de schuldquote nog 61,2 procent bedroeg. Uit de presentatie aan het parlement wordt duidelijk dat de CBA voor 2013 een schuld projecteert van 3.285,2 miljoen (bijna 3,3 miljard) ofwel 71,2 procent bbp oplopend naar 76,6 procent in 2016. Maar minister De Meza ontkent dit en rekent zelf op een overheidsschuld in 2013 van 66,1 procent, naar eigen zeggen als gevolg van de hervormingen in 2010, en hij rekent erop dat het huidige financieel beheer leidt tot een meer houdbare overheidsschuld in 2016 van rond de 60 procent bbp.

Hogere rentelasten en personeelsuitgaven

De gisteren uitgebrachte ‘Statistical News Release’ van de CBA meldt dat de toegenomen (belasting)inkomsten niet hebben kunnen voorkomen dat het tekort hoger is en daarmee de nationale schuld groter. Dit wordt volgens de CBA vooral veroorzaakt door meer personeelsuitgaven (ambtenarensalarissen en de werkgeversbijdrage aan de diverse sociale premies) en hogere rentelasten (omdat de totale schuld stijgt, red.). De hogere belastingen die de Arubaanse overheid wist te genereren zijn vooral afkomstig uit meer winstbelasting, inkomstenen loonbelasting, grondbelasting en successiebelasting. Maar aan hotelbelasting (‘room tax’), overdrachtbelasting, gok/casinovergunningheffingen en zegelbelasting kwam minder in het laatje. De room tax werd vervangen door een toeristenheffing, die niet langer aan de overheidskas toekomt. De niet-belastinginkomsten daalden in 2012. De schuld van ruim 3 miljard florin is mede het gevolg van een grotere buitenlandse schuld, namelijk 302 miljoen meer vooral door een obligatie-emissie in het buitenland voor 452,9 miljoen in september vorig jaar. De binnenlandse schuld van de overheid daalde licht met 32,7 miljoen.

Bron:  Antilliaans Dagblad

 

Share this page:
« Back
Back to Top