Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Tekort van ruim 30 miljoen gulden op St. Maartense begroting 2013

MAANDAG, 01 JULI 2013

PHILIPSBURG— De begroting van 2013 is nog steeds niet sluitend en toont een tekort van maar liefst 30 miljoen gulden. Het College financieel toezicht (Cft) heeft geoordeeld dat een aantal van de genoemde inkomstenposten niet realistisch haalbaar zijn en dat aanvullende maatregelen dienen te worden getroffen om dit tekort op te heffen.

Minister van Financiën Martin Hassink zegt dat de begroting voor 2013 op papier sluitend was en reeds in april door het parlement is goedgekeurd. De begroting is nog niet geratificeerd. “Bepaalde inkomstenposten die op de begroting staan, kunnen niet zonder een wettelijk grondslag worden geïnd”, aldus Hassink. Het gaat bijvoorbeeld om heffingen op alcohol and tabak. “Uit ervaring weten we dat indien de betreffende wetgeving aan het begin van het jaar niet in werking is getreden, je doorgaans een probleem hebt. Het duurt ruim veertig weken voordat een wet is geïmplementeerd. Zelfs als we nu alle wetten implementeren, zal het ons niet voor 2014 lukken om alles rond te krijgen voor de inning van de betreffende belastingen.” Hassink is daarom van mening dat de posten uit de begroting moeten.

De overheid overweegt nu diverse kortetermijnmaatregelen, onder meer een vacaturestop. Volgens Hassink zijn alle ministers op de hoogte van het begrotingstekort en dat er bezuinigd moet worden. De Financiën-minister is niet bereid om over andere maatregelen uit te weiden, maar bevestigt wel dat diverse mogelijkheden worden overwogen. Hij verwacht in augustus een sluitende begroting te hebben. Volgens Hassink wordt tevens aan de begroting voor 2014 gewerkt, zodat er volgend jaar wel op tijd een sluitende begroting ligt.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top