As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Tekort personeel drukt op serviceverlening Arubaanse rechtsbijstand

WOENSDAG, 24 JULI 2013

ORANJESTAD — Sectie Legalmente Vulnerabel (SLV), een afdeling binnen Directie Sociale Zaken, bekijkt of iemand in aanmerking komt voor rechtsbijstand. Uit het jaarverslag 2012 van het ministerie van Sociale Zaken stelt de afdeling dat het personeelstekort een goed opgezette dienstverlening vaak belemmert.

Gisteren schreef Amigoe al over het personeelstekort en een wachtlijst bij een andere afdeling van Sociale Zaken, Seccion Bida y Famia. Nu blijkt ook de SLV-afdeling hiermee te kampen.

De wens van deze afdeling, die klanten juridische ondersteuning en hulpverlening biedt, is om meer te kunnen doen voor hun klanten zoals het opstellen van een verzoekschrift, bezwaarschrift of klachtschrift. Echter, stelt de afdeling in het jaarverslag, dat lukt niet door het tekort aan personeel. Er wordt op dit moment met drie consulenten gedraaid en daarnaast is de waarnemend chef ook genoodzaakt als consulent mee te werken. Er heeft zich een wachtlijst gevormd waardoor klanten ongeveer twee tot drie weken op een eerste afspraak wachten. Dat letterlijke wachten tot de deur van het kantoor van de consulent open gaat, heeft ook een makke, zoals de afdeling zelf meldt. Er is in het nieuwe kantoor namelijk geen wachtkamer aanwezig waardoor klanten noodzakelijkerwijze in de hal op hun beurt wachten.

Binnen zes weken

Per consulent worden ongeveer vier tot vijf afspraken per dag afgehandeld. Het duurt langer voordat een dossier is afgerond door het ontbreken van voldoende personeel. De wet schrijft voor dat iemand binnen zes weken na indiening van een verzoek voor rechtsbijstand bij de overheid antwoord krijgt. Aan die termijn heeft de afdeling zich in 2012 in ieder geval weten te houden. Afgelopen jaar hebben zich 1292 klanten gemeld bij de consulenten. Daarvan zijn 153 verzoeken naar de minister gegaan die daarvan 129 zaken heeft goedgekeurd. In 884 gevallen heeft Directie Sociale Zaken zelf de zaak toegewezen. De overige zaken zijn afgewezen op grond van onder meer financiën, rechtsgrond of beslissing door de minister.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top