Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Tekort overheid Aruba naar 4,6 procent GDP

DINSDAG, 04 JUNI 2013

ORANJESTAD — De regering heeft een Nota van Wijziging ingediend waardoor het financieringstekort toeneemt naar 4,6 procent GDP (ofwel BNP). Ze verwacht namelijk voor dit jaar 12,1 miljoen florin meer te moeten uitgeven. Aan de andere kant komt er 1,6 miljoen florin meer binnen, waardoor het exploitatietekort 10,5 miljoen is.

De schuld (netto) neemt hierdoor naar verwachting toe, met 9,9 miljoen (afgerond) florin naar 232, 5 miljoen florin.

Het was al bekend dat de regering een Nota van Wijziging op de begroting voor dit jaar zou indienen. Vorig week werd duidelijk dat Directie Financiën een Nota met 47 miljoen florin extra aan kosten had voorbereid. Maar de Financiën-minister Mike de Meza (AVP) zei hier niet meer akkoord te gaan.

Wat Amigoe tot nu toe uit de wijziging op het begrotingsvoorstel heeft kunnen halen, is dat er 4,7 miljoen florin meer nodig is dan de regering aanvankelijk had berekend voor personeelskosten. Deze kosten zijn nu in totaal begroot op 343,8 miljoen florin en dat is de grootste kostenpost (totale kosten zijn 1,3 miljard florin). Dit bedrag is echter exclusief de werkgeversbijdragen die op 125,7 miljoen florin zijn begroot. Daarbij wordt voor subsidies 204,6 miljoen uitgetrokken en met dat geld wordt ook personeel van bijvoorbeeld stichtingen betaald.

De stijgende kosten voor personeel zijn al jaren een doorn in het oog van de politieke fracties, ook van de eigen regeringspartij AVP. Ondanks beloften van het kabinet om dit aan te pakken, vertaalt het zich niet terug in de cijfers van dit jaar. Daarbij is deze regering – net als voorgaande regeringen van wisselende politieke kleur – onvoldoende transparant over het aantal werknemers in de overheidssector en wat ze uiteindelijk kwijt is aan personeelskosten. Deze kritiek uitte ook de Raad van Advies weer in zijn advies over de begroting van 2013. Inmiddels heeft premier Mike Eman (AVP) – mede na aanhoudende vragen van de eigen fractie – een personeelsoverzicht aan het parlement gegeven.


Personeelsbestan
d

Het overzicht geeft echter alleen het aantal ambtenaren per ministerie aan, dus niet bijvoorbeeld personeel dat bij instanties werkt die draaien op subsidies – waaronder dus ook onderwijs – en ook niet de werknemers die voor Dienst Openbare Werken aan de slag zijn. Uit de personeelsstaat is wel te halen dat in 2009 het aantal ambtenaren 4283 was en dat dit aantal licht afnam in de jaren 2010/2011. In 2012 stijgt dat aantal weer naar 4221 ambtenaren en tot en met mei van dit jaar zijn er 4380 ambtenaren in dienst. Een toename van personeel is vooral te zien op de ministeries van Algemene Zaken, Financiën en Integratie, Infrastructuur & Milieu. Bij de zelfstandige organen werd het personeelsbestand met meer dan de helft (94 naar 33) minder. En ook bij de ministeries van Toerisme, Transport en Arbeid en bij Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur nam het aantal ambtenaren met enkele tientallen af.

Bron: Amigoe Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top