Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Technische politiebijstand uit Nederland voor Curaçao, St.Maarten en Aruba

22-06-2013

CURAÇAO – Nederland gaat de autonome landen binnen het koninkrijk technische bijstand verlenen in het opsporingsproces. Kennis en gebruik van forensische recherchetechnieken zoals dna-onderzoek worden gedeeld met de politieorganisaties op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Dat zegt een woordvoerder van minister van Justitie Ivo Opstelten. De minister sloot gisteren een driedaags werkbezoek af op Aruba, waar hij deelnam aan een justitieel vierpartijenoverleg. Daarin zitten behalve Opstelten ook de ministers van justitie Arthur Dowers (Aruba), Nelson Navarro (Curaçao) en Dennis Richardson (Sint Maarten).

Moderne criminelen
Delen van technische kennis en nieuwe opsporingstechnieken wordt door de vier ministers belangrijk geacht in de strijd tegen ‘moderne’ criminelen. Het plan voor de technische bijstand wordt door de gezamenlijke procureurs-generaal uitgewerkt en in november gepresenteerd.

Helmin Wiels

Tijdens het overleg op Aruba is onder meer ook gesproken over het gevangeniswezen en de kustwacht. Behalve Aruba heeft minister Opstelten ook Saba en Sint Eustatius bezocht. Nederland verleende eigenlijk al wel bijstand op dit vlak, maar bij het onderzoek in de zaak naar de moord over de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels bleek dat forensische kennis vaak niet aanwezig was. Daarom moesten bijvoorbeeld medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut worden ingevlogen.

Bron: Versgeperst, Curacao

 

Koninkrijk wil samenwerken in strijd tegen moderne criminelen

ZATERDAG, 22 JUNI 2013

vlnr Justitie-ministers Nelson Navarro (Curaçao), Arthur Dowers (Aruba), Ivo Opstelten (Nederland) en Dennis Richardson (St. Maarten).

ORANJESTAD — De Justitie-ministers van het Koninkrijk hebben tijdens het Justitieel Vierlanden Overleg (JVO), dat gisteren op Aruba plaatsvond, afgesproken om onderzoek te gaan doen naar samenwerking op het gebied van technische opsporingsmiddelen. Het delen van kennis en technieken is van belang in de strijd tegen ‘moderne criminelen’ maar kan ook bijdragen aan kostenverlaging, zeggen de ministers.

Tijdens het volgende overleg in december van dit jaar wordt verslag gedaan van het onderzoek en moet een actieplan gepresenteerd worden. Het plan wordt opgesteld door verschillende procereurs-generaal van het Koninkrijk in samenspraak met het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en de landelijke politiekorpsen. “Met elkaar sterker dan ieder voor zich”, stelt de Nederlandse minister van Justitie Ivo Opstelten gisteren. Naast Opstelten waren bij het overleg in Surfside Marina collega-ministers Arthur Dowers, Nelson Navarro (Curaçao) en Dennis Richardson (St. Maarten).

Kustwacht

De ministers spraken verder over de Kustwacht. Met name Curaçao en St. Maarten willen veranderingen in het beleid van deze organisatie. Zij zouden graag zien dat de Kustwacht 24 uur per dag, 7 dagen per week de kust bewaakt. Moeilijkheid is dat de Kustwacht onder beheer van de minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, valt. Daarom komen de Justitie-ministers met een ‘justitieel actiebeleidsplan’ en zullen dat tijdens het volgende overleg aan Plasschaert presenteren. Zij zal dan ook aanwezig zijn.

Prioriteiten

Opstelten vertelt dat verder is gesproken over de prioriteiten van justitie. Hierbij zijn speerpunten de aanpak van drugs en mensenhandel. “Dat is in het hele gebied aan de orde en is iets dat je alleen samen kunt aanpakken.” De individuele landen hebben verder als prioriteit onder meer inbraken, geweldsdelicten, huiselijk geweld/relationele geweldsdelicten en jeugdproblematiek.

Dowers zegt dat ook het budget van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is besproken. Hij legt uit dat de ministers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de werking van het Hof. “Zo hebben we de gevolgen besproken voor de individuele landen van het Koninkrijk wanneer gekort wordt op het budget.” Details hierover werden echter niet gegeven.

Share this page:
« Back
Back to Top