Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

SZW terughoudend met nieuwe wet- en regelgeving BES

DINSDAG, 24 APRIL 2012

KRALENDIJK — Er zal van de zijde van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maar zeer beperkt nieuwe wet- en regelgeving worden ingevoerd op de eilanden van Caribisch Nederland. Minister Henk Kamp schrijft dit aan de Eerste Kamer. Hij schrijft dat hij voorlopig alleen van plan is om de Regeling beëindiging arbeidsovereenkomsten BES aan te passen. Daarin zijn bepalingen opgenomen over de ontslagadviescommissie.

Volgens de minister zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zeer terughoudend zijn met het invoeren van wet- en regelgeving. De Eerste Kamer heeft de bewindsman bij brief van 21 maart 2012 om een opgave verzocht van de voorgenomen en aanhangige wet- en regelgeving die (mede) in Caribisch Nederland van toepassing is.

Kamp zegt in zijn reactie dat in lijn met het uitgangspunt van legislatieve terughoudendheid, de opgave vanuit zijn departement beperkt van omvang is. Het ligt in bedoeling om de Regeling beëindiging arbeidsovereenkomsten BES aan te passen. Daarin zijn bepalingen opgenomen over de ontslagadviescommissie. In de nieuwe regeling wordt de inhoud van deze bepalingen voor het overgrote deel overgenomen, maar is de formulering op onderdelen vereenvoudigd, verduidelijkt of aangevuld. De regeling is niet nieuw voor Caribisch Nederland, maar een omzetting van Antilliaanse wet- en regelgeving.

Technische wijzigingen en reparatie van bestaande wet- en regelgeving zijn niet opgenomen in de opgave van de minister.

Share this page:
« Back
Back to Top