Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

SVB komt niet naar Staten Curaçao

MAANDAG, 02 APRIL 2012

WILLEMSTAD — De afzegging van de directie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan het parlement heeft vanochtend tijdens de vergadering van de Centrale Commissie veel stof doen opwaaien. Ook een brief van minister-president Gerrit Schotte over de procedures om vertegenwoordigers van overheidsinstellingen en bedrijven in het parlement op te roepen, wakkerde de discussie aan. Statenvoorzitter Ivar Asjes wilde alsnog de SVB-directie vandaag in de Staten zien.

De SVB-directie zou vanochtend met de Statenleden over de huidige situatie van de fondsen die de SVB beheert van gedachten wisselen. Doel was om uit eerste hand informatie te vergaren. De afzegging van de SVB-directie was echter in lijn met de brief die Schotte namens het kabinet naar het parlement heeft gestuurd. Daarin stelt de premier dat vertegenwoordigers van overheidsinstellingen en -bedrijven via de betreffende minister uitgenodigd moeten worden om het parlement van informatie te voorzien en niet rechtstreeks.

De discussie ging vanochtend dan ook over de macht van de Staten. Asjes die uit het reglement van de Staten las, wees er fijntjes op dat de Statencommissies organisaties kunnen uitnodigen ten behoeve van het werk van de commissie. Tijdens deze zittingen wordt dan informatie gegeven zodat de commissieleden het voorbereidende werk kunnen doen. In een openbare vergadering wordt met een minister over zijn beleid van gedachten gewisseld. Wil een commissie een landsambtenaar oproepen dan moet dit met tussenkomst van de betreffende minister. Als het niet om landsambtenaren gaat dan hoeft een aanvraag niet via de minister te lopen, aldus Asjes. Hij stelde dan ook gelijk een ordevoorstel voor om de directie van SVB voor vandaag nog op te roepen. Daarbij stelde hij ook dat als een minister niet meewerkt, deze dan ook geen medewerking van het parlement moet verwachten.

Ministers die in de pers aankondigen wanneer een bepaald wetsvoorstel in werking treedt, moeten niet vergeten dat de Staten ook een belangrijke rol spelen om wetten aan te nemen. “Als de Staten geen medewerking geven om een wet te behandelen dan kan het problematisch worden om deze in werking te laten treden”, aldus Asjes.


Conflic
t

Volgens Pedro Atacho van oppositiepartij PAR is de regering op een conflict met de Staten uit. Hij wilde dan ook de brief van Schotte in het parlement bespreken zodat de Statenleden een standpunt hierover konden innemen. “Zoals de ministerploeg als een blok achter Schotte staat, zo moeten wij als een blok achter de Statenvoorzitter staan”, zei Atacho.

MFK-Statenlid Dean Rozier zocht naar een middenweg. “Het reglement van orde regelt parlementaire aangelegenheden. Het geeft ons niet de autorisatie om personen te verplichten naar de Staten te komen.” Hij stelde dan ook voor om de minister die is belast met de SVB-portefeuille op te roepen. “Zo bereiken we hetzelfde doel, namelijk informatie vergaren.”

Ook MAN-fractieleider Eunice Eisden was niet te spreken over met name de stellingname van PAR. Zij beschuldigde Atacho van hypocrisie en verdeel- en heerspolitiek. “Het ligt mij nog vers in het geheugen dat Atacho als Statenvoorzitter erop wees dat de directie van het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) niet zonder tussenkomst van een minister in de Staten kon verschijnen. Er was zelfs een vergadering waarbij de directeur met zijn beamer klaar zat totdat toenmalig minister Omayra Leeflang verscheen en zei dat hij terug naar kantoor moest gaan. Leeflang gaf vervolgens de informatie op de vragen van de Statenleden.” Atacho herinnerde zich de Statenvergadering anders. Volgens hem ging toen een meerderheid van het parlement ermee akkoord om de minister uit te nodigen. “Dat was een parlementsbesluit.”

Bij het sluiten van de krant had het parlement nog niet gestemd over de ingediende voorstellen.

Share this page:
« Back
Back to Top