Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

SVB Curaçao tekent 153 bezwaren op in 2012

VRIJDAG 2 AUGUSTUS 2013, WILLEMSTAD – In 2012 zijn er 153 bezwaarschriften binnengekomen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zo staat in het jaarverslag. In bijna de helft van de gevallen (73, ofwel 47,7 procent) heeft de SVB de bezwaarschriften ongegrond verklaard.

Dit jaar hadden de meeste bezwaren, namelijk 46 (63 procent), betrekking op kortingspercentages met betrekking tot de Algemene Ouderdomsvoorziening (AOV), gevolgd door bezwaren betrekking hebbende op opgelegde aanslagen wegens het niet afdragen van premies Ziektefonds/Ongevallenfonds (ZV/OV, 18,3 procent) en bezwaren betrekking hebbend op de ingangsdatum van het AOV-pensioen (14,4 procent).

,,Van de indieners van bezwaarschriften hebben 39 (25,5 procent) het verzoek toegekend gekregen. In acht (5,2 procent) van de gevallen is het bezwaarschrift ingetrokken. In 29 (19 procent) gevallen is het bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard. In vier (2,6 procent) van de gevallen is er nog geen beslissing gevallen”, aldus de SVB.

De SVB concludeert: ,,Het instellen van een bezwaarschriftenprocedure heeft zijn nut bewezen. Zo mogelijk wordt een gang naar de rechter voorkomen en mocht een bezwaar desalniettemin door een beroep worden gevolgd, dan is er in elk geval het voordeel dat het geschil duidelijker en scherper omlijnd aan de rechter kan worden voorgelegd. Het Gerecht is in 2012 ontlast van het merendeel der gevallen.” Uiteindelijk zijn in totaal 13 zaken van besluiten van de SVB bij de rechters aangebracht. Van dat aantal zijn er geen in hoger beroep behandeld. Een geval had betrekking op het hoofdelijk aansprakelijkheid stellen voor premie-aanslagen op grond van de Landsverordening ZV/OV. Een ander geval op de hoogte van het percentage van arbeidsongeschiktheid. In drie zaken ging het over de premie ZV/OV. Acht zaken hadden betrekking op het verkrijgen van pensioen op grond van de Landsverordening algemene weduwen-, weduwnaars- en wezenverzekering (AWW). De SVB heeft één zaak die in 2012 behandeld was door het Gerecht gewonnen. Er zijn vanwege interne zaken van het Gerecht nog 12 zaken die of in behandeling zijn of wachten op een uitspraak.

De SVB heeft met ingang van oktober 2008 gekozen om één adviescommissie in te stellen voor het behandelen van bezwaarschriften tegen zowel beslissingen op grond van de Landsverordeningen ZV/OV  als voor het behandelen van bezwaarschriften tegen beslissingen op grond van de Landsverordeningen AOV/ AWW en de Cessantia-landsverordening. De adviescommissie behandelt het bezwaarschrift en geeft naar aanleiding daarvan advies aan de directeur die vervolgens op het bezwaar beslist. Tegen de beslissing op bezwaar heeft belanghebbende het recht om beroep aan te tekenen bij het Gerecht in Eerste Aanleg. De belanghebbende heeft ook het recht om de bezwaarschriftprocedure over te slaan en meteen beroep aan te tekenen bij het Gerecht. Voor het aantekenen van beroep is griffierecht verschuldigd terwijl het indienen van een bezwaarschrift gratis is.

Bron: Antilliaans Dagblad

[add this]

Share this page:
« Back
Back to Top