Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

SVB Curacao wil meer controle op aannemers met schuld sociale premie afdrachten

3 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD In 2012 heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 413 gevallen van onderaannemers geregistreerd die een schuld hadden bij de SVB. Bij de opdrachtgever of hoofdaannemer moest een derdenbeslag opgelegd worden. SVB spreekt in het jaarverslag van ‘een aanzienlijke stijging vergeleken met de vorige periode (217)’.

SVB: ,,Dit heeft te maken met feit dat de Controle Dienstverlening (CDV) in 2012 meer grote opdrachtgevers, naast Refinería Isla, is gaan benaderen voor informatie met betrekking tot hun aannemers. Het gaat met name om samenwerkingsakkoorden met Aqualectra en United Telecommunication Services (UTS).”  Een van de taken van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is het uitvoeren van controles door de afdeling CDV op de integriteit van het SVB-registratiesysteem en het ondersteunen van de afdeling Heffing en Invordering. In het jaarverslag staan enkele kerngegevens van de uitkomst van deze controles.

Zo is het project Catcracker in 2012 voortgezet. De controle hield onder  andere in het afstemmen met het SVB-bestand van de werknemerslijst aannemers en de lijst verblijfsvergunningaanvragers in verband met het project Catcracker. Verder werd gecontroleerd of de aannemers op dit project een schuld hadden bij de SVB. Een totaal van 1.937 werknemers werd gecontroleerd waarvan 1.202 buitenlanders.

Bij onderaannemers is ook gecontroleerd op de naleving van de Wet Ketenaansprakelijkheid. ,,Er werden 166 overeenkomsten van onderaanneming ofwel vrijwaringbrieven, gecontroleerd door de aanneemsom/loonsom op de overeenkomst af te stemmen met de loonsom op de SVB-verzamelloonstaat. Aan de hand van de voornoemde controles werden de aannemers benaderd voor het verrichten van eventuele correcties of betalingen. Het aantal ingediende overeenkomsten is vergeleken met de vorige periode (512) aanzienlijk verminderd. De terugval van de bouwsector zal een medeoorzaak hiervan zijn.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

[add this]

Share this page:
« Back
Back to Top