Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

SVB Curacao heeft nog 45 miljoen gulden tegoed van voormalige Antillen

5 AUGUSTUS 2013

Willemstad — Na de boedelverdeling in verband met de ontmanteling van de Nederlandse Antillen komt de Sociale Verzekeringsbank Curaçao (SVB) nog een bedrag toe van 44.537.524 gulden.

Dit tekort moet nog gedekt worden door de Vereffenaar Land Nederlandse Antillen. Er zijn geen betalingen ontvangen in 2012, zo meldt het jaarverslag 2012 van de SVB. De vordering van de Sociale Verzekeringsbank op het land de Nederlandse Antillen was op 10 oktober 2010 op 67.229.369 gulden. Deze vordering is gebaseerd op de ge accumuleerde tekorten bij het Ziektefonds (ZV) en de Ongevallen Verzekering ZV/OV vanaf het jaar 2008 tot en met 9 oktober 2010.

Na de boedelscheiding is dit bedrag verlaagd. In de boedelbalans per 9 oktober 2010 is ook een vordering opgenomen op het voormalige Land de Nederlandse Antillen vanwege opgelegde aanslagen ZV/OV in verband met de wettelijke bijdrage in de premie voor het meeverzekeren van gezinsleden en gewezen werknemers, met hun gezinsleden. ,,Het uitstaande saldo per 9 oktober 2010 bedroeg 6.174.224 gulden en is door de rechtsopvolgers van de SVB Nederlandse Antillen bij de Vereffenaar van de Nederlandse Antillen neergelegd”, aldus het jaarverslag.

Verder wordt geconcludeerd: ,,Per 31 december 2012 heeft het Land Curaçao een bedrag van 11.372.111 (2011: 12.639.103) vooruitbetaald aan ZV-premie voor (gewezen) werknemers en hun meeverzekerde gezinsleden. Het te vorderen tekort ZV/OV bedroeg per 31 december 2012 60.884.121 (2011: 65.031.671).

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top