Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Suriname vordert met vrij personenverkeer Caricom

08/10/2013

Georgetown – De voorbije jaren heeft Suriname grotere vorderingen geboekt met betrekking tot het uitvoeren van het Caricom-verdrag op het stuk van personenverkeer. Al geruime tijd worden door het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) certificaten verstrekt aan ‘bekwame personen’ die voldoen aan de vereisten, de zogenoemde skilled national certificate. Van de tien categorieën die in aanmerking komen, zijn voor de eerste vijf groepen alle zaken al in orde, zegt Rita Henry, voorzitter van de Commissie Vrije Verkeer van Personen (VVP) bij ATM. Onder andere journalisten en mediawerkers, sportpersonen, academici en ondernemers kunnen een dergelijk certificaat aanvragen. Met dit document op zak hebben ze geen werkvergunning nodig wanneer ze hetzelfde beroep in een ander Caricom-land willen verrichten.

Minister Michael Miskin zegt dat niet iedereen die van ATM het certificaat voor bekwame burger heeft gekregen, het gemakkelijk heeft wanneer ze in andere Caricom-landen willen werken. Vooral over Trinidad en Tobago zijn er klachten binnengekomen bij ATM. Henry legt uit dat nadat het certificaat is verkregen, dit op een aantal punten wordt beoordeeld wanneer betrokkene zich voor werk wil vestigen in een ander Caricom-land.

Intussen heeft Caricom ook de categorie huishoudwerkers, leerkrachten, verpleegkundigen en ziekenverzorgers toegevoegd aan de lijst. Suriname is bezig met het uitvoeren van maatregelen om deze groepen te faciliteren. Wat betreft ambachtslieden moet deze groep voldoen aan de Caribbean Vocational Qualified standaarden. In dat kader moet een Nationaal Trainingsinstituut worden opgezet. Die gaat de vakopleidingen in het land moeten beoordelen op kwaliteit en de standaarden voor de diverse opleidingen vaststellen.

Met de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling is recentelijk afgesproken dat Minov dit instituut gaat opzetten, zegt Miskin. Minister Ashwin Adhin had toegezegd hiervoor middelen op de begroting van 2014 op te brengen.-

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top