Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Suriname nog ver achter met ICT

06/08/2013

PARAMARIBO – Hoewel er de afgelopen tien jaar grote vorderingen zijn geboekt op het gebied van informatie- en communicatie technologie (ICT) loopt Suriname nog mijlen ver achter op andere landen. Vooral de overheid heeft een grote inhaalslag te maken. Dat kwam dinsdagmorgen naar voren tijdens de workshop van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) over ICT in Suriname.

Opvallend tijdens de ontmoeting in Windham Garden hotel was de afwezigheid van vertegenwoordigers van de verschillende ministeries. Dit ontlokte stevige kritiek bij andere deelnemers.

In de rangschikking van de Wereldbank scoort Suriname wat betreft E-governance zeer slecht. Dit heeft een negatieve invloed heeft op het zaken doen in het land en voor het aantrekken van investeerders. Ondanks inspanningen van de overheid is er nog geen vooruitgang op de Doing Business-lijst van de Wereldbank, zei Michael Soeknandan van de CBvS. Het hoofd Internationale Betrekkingen wees er op dat “het daadwerkelijk implementeren van E-government tot verbetering zal leiden in de positie van Doing Business”.

Een van de aanbevelingen die tijdens de workshop naar voren kwam om de overheid efficiënter te laten functioneren door middel van ICT, was het bouwen van een nieuw en modern regeringscentrum waar alle ministeries en overheidsdiensten ondergebracht kunnen worden.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top