Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Suriname neemt voorzitterschap Zuid-Amerikaanse organisatie Unasur over

30/08/2013

Paramaribo – Surinames voordeel aan het voorzitterschap van Unasur zal niet zozeer liggen op economisch vlak. Door leiding te geven aan het regionaal blok zal er zeker naar buiten toe bevordering van het imago van het land optreden. Maar ook de kennis over Suriname wordt internationaal vergroot. Daarnaast wordt Paramaribo internationaal nog meer op de kaart gezet door het uitdragen van een duidelijke visie over internationale en regionale vraagstukken. Het voorzitterschap van Unasur is voor Suriname een unieke gelegenheid om zich internationaal te profileren, stelt OAS-topper Albert Ramdin vanuit Washington tegenover de Ware Tijd.

Unieke positie

Suriname neemt vandaag het Unasur-voorzitterschap over van Peru, tijdens de zevende Unasur-top die in Paramaribo wordt gehouden. “Er zullen sowieso voordelen zijn op het gebied van functionele coöperatie, onder meer op het stuk van onderwijs en volksgezondheid”, zegt de assistent-secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Toch zal het land zich niet uitsluitend moeten richten op het eigen belang. Met de bekleding van het voorzitterschap kan het land een belangrijke rol vervullen in de samenwerking met andere grote subregionale verbanden, meent Ramdin. Paramaribo komt in een unieke positie om “die brug te slaan tussen de Zuid-Amerikaanse landen en het Caribisch Gebied”, wat één van de doelstellingen van de buitenlandpolitiek van president Desi Bouterse is.

Paramaribo-verklaring

Al bij deze top komt de invloed van Suriname tot uiting. Paramaribo heeft kunnen doordrukken dat in de slotverklaring van de conferentie het instellen van een Unasur Jongerencongres is opgenomen. De regering vindt dat jongeren nauw betrokken moeten worden bij de besluitvorming binnen de Zuid-Amerikaanse integratiebeweging. Meer dan zestig procent van de bevolking in Zuid-Amerika bestaat uit jongeren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin. Tot nu toe hebben jongeren geen duidelijk forum om deel te nemen aan de besluitvorming binnen de Unasur. Het jongerenplatform moet daarin voorzien. Suriname promoot ook de instelling van een Unasur-platform. Hiervoor heeft De Nationale Assemblee enkele weken geleden gepleit. DNA wil bij de oprichting als trekker dienen.

De Paramaribo Verklaring die aan het einde van de top vandaag wordt uitgegeven, is zo goed als af. “We hebben er heel lang over gedaan, maar de Paramaribo Declaration is bijna afgerond. De sfeer bij de vergadering van afgevaardigden was erg goed. Het was een sterke Unasur-sfeer”, zegt ambassadeur Henry MacDonald, Surinames nationale coördinator voor Unasur. In de verklaring zijn ook passages opgenomen van de strategische visie van de organisatie en het te realiseren Unasur-burgerschap. Het uiteindelijke doel is realisatie van het Unasur-paspoort voor Zuid-Amerikaanse burgers over enkele jaren.

Omdat de vergadering van de afgevaardigden langer heeft geduurd dan verwacht, is ook de ontmoeting van de ministers van Buitenlandse Zaken later begonnen.

Bij het ter perse gaan van deze editie was de ontmoeting nog niet afgelopen en gingen ook binnen de Unasur Raad van Afgevaardigden de discussies nog door om de puntjes op de ‘i’ te zetten.

Perspectief

Ofschoon er tussen de OAS en Unasur al een zekere samenwerking bestaat, hoopt Ramdin dat Suriname het tot één van zijn prioriteiten maakt om deze samenwerking te formaliseren met een overeenkomst zoals tussen OAS en Caricom en Sica, de integratiebeweging van Midden-Amerika.

“We zijn voorstander van een goede functionele samenwerking tussen de OAS en Unasur. Vanuit dat perspectief hoop ik dat er op korte termijn een overeenkomst getekend kan worden met Unasur”, stelt de diplomaat. “Ik hoop dat het tijdens het voorzitterschap van Suriname ruime aandacht krijgt”, voegt hij eraan toe. Het tempo hangt echter af van Unasur, omdat deze organisatie zich nog in een opbouwende fase bevindt, stelt Ramdin.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

 

Met alleen ‘solidariteit’ kom je niet zover

Share this page:
« Back
Back to Top