Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Suriname krijgt geld van Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank voor verzamelen misdaadstatistieken

21/06/2013

PARAMARIBO – Van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) krijgt Suriname een donatie om het verzamelen, verwerken en bijhouden van zijn misdaadstatistieken te verbeteren. Ook zal onderzoek gedaan worden naar slachtoffers van misdrijven. Dit om completere informatie te vergaren op basis waarvan op bewijsgebaseerd beleid kan worden geformuleerd om geweldscriminaliteit aan te pakken.

De IDB stelt in totaal 1,1 miljoen US dollar beschikbaar voor Suriname, Trinidad en Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana en Bahamas. Hoeveel Suriname daarvan krijgt is niet bekend gemaakt. Het programma moet ook vaststellen waar er tekortkomingen zijn in de dataverzameling en indien nodig zullen additionele enquêtes om de leemte op te vullen.

Mededelingen over de financiële steun zijn gedaan tijdens de tweedaagse workshop in Washington. Daarbij werd gediscussieerd over het gebruik van statistieken om misdaadpreventiebeleid te formuleren uitvoeren en evalueren. Suriname werd op de meeting vertegenwoordigd door korpschef Humphrey Tjin Liep Shie en onderdirecteur van Justitie en Politie, Henry Seedorf.

Geweld bleek de afgelopen jaren een van de belangrijkste obstakels van menselijke en economische ontwikkeling in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. In diverse onderzoeksrapporten wordt dit fenomeen getypeerd als een van de grootste bedreigingen voor het welzijn van burgers. Het zou zelfs erger zijn dan werkloosheid, inadequate gezondheidszorg en andere problemen.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top