Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Suriname klimt dit jaar zeker een aantal plaatsen op de Ease of Doing Business-index van de Wereldbank

31/05/2013, GRONDREGISTRATIE TERUGGEBRACHT NAAR 50 DAGEN.

PARAMARIBO – Suriname klimt dit jaar zeker een aantal plaatsen op de Ease of Doing Business-index van de Wereldbank. Eén van de randvoorwaarden is de afgelopen maanden namelijk sterk verbeterd.

Hoe groot de sprong wordt is nog onduidelijk. Sylvano Tjong A Hin, directeur van het Managementinstituut Glis (MI-Glis), verwacht wel een “aanmerkelijke” opschuiving. Dit omdat ‘registratie van onroerend goed’, één van de punten waarop Suriname de afgelopen jaren zwaar werd afgerekend, drastisch is verbeterd. MI-Glis heeft dit gisteren officieel doorgegeven aan de Wereldbank.

Op de index van 2012 stond Suriname overall op de 164ste plek uit 185 landen. Wat betreft registratie van grond en ander onroerend goed werd de 171ste plaats ingenomen. Nadat het rapport vorig jaar uitkwam en Surinames slechte positie bekend werd, heeft het MI-Glis onmiddellijk enkele acties ondernomen. Onder meer zijn er hervormingen doorgevoerd en zijn er afspraken gemaakt met de notariële sector.

Drastisch ingekort

Dit heeft erin geresulteerd dat vanaf het moment dat een persoon zich bij de notaris aanmeldt om een stuk grond of ander onroerend goed te laten bijschrijven in de openbare registers, slechts vijftig dagen verstrijken. “Een mijlpaal”, vindt de directeur.

Het onroerend goed moet in verschillende registers worden bijgeschreven en wanneer dat proces is afgerond, krijgt de belanghebbende een transportakte. Voorheen nam dit proces 197 dagen in beslag, zegt Tjong A Hin. In Latijns-Amerika duurt het gemiddeld 67 dagen voordat onroerend goed wordt bijgeschreven in het kadaster en in rijke landen ongeveer 26 dagen.

Bij het beoordelen van landen gaat de Wereldbank na hoeveel procedures gevolgd moeten worden, hoe lang het duurt en wat de kosten zijn om uiteindelijk een transportakte in handen te krijgen. Met zes stappen doet Suriname het niet slecht, mondiaal gebeurt dat gemiddeld in zeven. Op het stuk van de kosten zit Suriname aan de hoge kant. Ongeveer 13,7 procent van de waarde van het onroerend goed is men kwijt tijdens het inschrijvingsproces. In Latijns-Amerika is dat zes procent en in rijke landen ongeveer 4,5 procent.

Kosten nog hoog

Ondanks de vorderingen zal nog meer gedaan moeten worden om de samenleving tegemoet te komen op het stuk van grondregistratie en overschrijvingen, vindt assembleelid Asiskumar Gajadien.

Over dit vraagstuk leveren volksvertegenwoordigers dikwijls kritiek in het parlement. “Natuurlijk is het terugbrengen van deze periode nog niet wat het wezen moet, omdat er heel veel geïnvesteerd is. Technisch zou het mogelijk moeten zijn om binnen enkele dagen te beschikken over een transportakte”, zegt de parlementariër.

Ook is er volgens hem herhaaldelijk opgeroepen om niet alleen de periode te verkorten, maar ook de inschrijvingskosten voor een speciale groep en de zegelkosten, die neerkomen op circa negen procent van de taxatiewaarde, te verlagen. Het is, aldus Gajadien, gebleken dat “enorme boedelproblemen zich opstapelen en ook kinderen niet in staat zijn om percelen over te schrijven, omdat deze kosten heel hoog zijn bij normale overdrachten en zogenaamde schenking die men krijgt van ouders”.

Voor ouders die percelen overdragen op hun kinderen, moet er een speciale regeling getroffen worden en een veel lager bedrag gehanteerd worden, vindt de politicus. Voor normale commerciële activiteiten vindt hij de huidige tarieven goed.

Bron: De Ware Tijd,  Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top