Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Suriname heeft duidelijkheid nodig over stopzetting medische beurzen Cuba

29/05/2013, PARAMARIBO –

OM ONVERKLAARBARE REDENEN zijn medische beurzen, beschikbaar gesteld door Cuba aan Surinaamse studenten, stopgezet. Sinds de jaren tachtig heeft Suriname daarvan kunnen profiteren, maar er is nu een punt achter gezet.

Niet bekend is waarom het besluit is genomen en of het een permanente of tijdelijke stopzetting betreft.

Aan de hand van een reactie van Jan Moredjo van het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten is hierover een gesprek geweest met de Cubaanse ambassade. De “ze hebben niets voor ons” is een onvolledige verklaring. Moredjo had de minister van Buitenlandse Zaken in Suriname om opheldering moeten vragen. Het ligt voor de hand dat middelbare studenten die op korte termijn afstuderen hun zinnen hebben gezet op een Cubaanse beurs. Nu de droom geen werkelijkheid wordt, is het de taak van de overheid onmiddellijk openheid van zaken te geven, zodat studenten tijdig kunnen nadenken over andere studiemogelijkheden.

Volgens Moredjo hebben de beurzen in een behoefte voorzien. Aanmeldingen voor de studie in Suriname lopen in de honderden, echter kunnen amper 55 studenten worden toegelaten. Nu zijn er plannen om de toelating te verruimen. Een voornemen dat decaan Paul Brandon niet ziet zitten, omdat er onvoldoende faciliteiten zijn om meer studenten te accommoderen. De huidige opvangmogelijkheden geven nu al problemen. Ook moet volgens hem worden voorkomen dat de kwaliteit van de medische opleiding afneemt.

HET BUITENLANDSE BEURZENBELEID is aan een grondige evaluatie toe. Studenten worden in de gelegenheid gesteld in het buitenland te studeren zonder dat vooraf materiële voorzieningen en ontplooiingskansen uitputtend worden doorgenomen. Vorig jaar zijn vijf medische studenten naar Georgië vertrokken voor een opleiding. Het zal niet verbazen als de studenten na terugkeer niet die waardering krijgen die ze verdienen.

De ellende begint namelijk na terugkeer. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd en worden geconfronteerd met lagere waardering van hun diploma. Surinaamse sportdeskundigen hebben in Cuba een universitaire opleiding afgerond en zijn op grond van hun studiepakket teleurgesteld over hun waardering. Daarnaast is het geen geheim dat Surinaamse autoriteiten zelf neerkijken op Cubaanse opleidingen en medici van Cuba in een verdomhoekje terechtkomen. Dramatische gebeurtenissen hebben zich voorgedaan nadat Cubaanse artsen hier zijn tegengewerkt en niet de nodige bescherming kregen van de Surinaamse overheid.

Als Cuba beurzen beschikbaar stelt voor medische studenten wordt het aanbod wel met beide handen aangegrepen door Suriname. Dat is een dubbele moraal en verwerpelijk. Samenwerking met Cuba op het gebied van onderwijs moet worden voortgezet. In Suriname moet meer kennis worden opgedaan over studiemogelijkheden in de regio en het gewicht van de opleidingen. Daar ontbreekt het aan, vandaar het nader bekijken van het functioneren van het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten.

Bron: De Ware Tijd,  Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top