Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Surinaamse staatsschuld 1,4 miljard US dollar

29/07/2013

Financiën maakt flashrapport

Den-Haag – De totale Staatsschuld van Suriname bedraagt per 31 mei 1,4 miljard US dollar; 610 miljoen US dollar aan binnenlandse schuld en 813 miljoen US dollar aan buitenlandse schuld. Dit staat in het flashrapport van de departementalecommissie Financiën in De Nationale Assemblee (DNA). Commissie-voorzitter Amzad Abdoel berekent dat de totale Staatsschuld 33,9 procent van het Bruto Binnenlands Product bedraagt. Dit houdt volgens hem in dat Suriname nog een behoorlijke leenruimte heeft. Het flasrapport is gemaakt om een beeld te krijgen van de financiele positie van het land op dit moment. Volgens het verslag van de Rekenkamer van vorig jaar bedroeg per 31 december dat jaar de binnenlandse staatsschuld SRD 1,7 miljard en de buitenlandse SRD 2,7 miljard.

Verplichtingen

Abdoel geeft verder aan dat per 17 mei dit jaar de monetaire reserves 863 miljoen US dollar bedroegen. Ten opzichte van 2012 is dit een vermindering van 145 miljoen. “De voornaamste verklaring van deze daling is dat achterliggende betalingen aan het buitenland de inkomsten hebben overtroffen.” Verder zijn doorgaans de buitenlandse ontvangsten in het eerste halfjaar van 2013 minder dan in de tweede helft, “maar het land dient nog wel steeds te voldoen aan zijn externe betalingsverplichtingen”, merkt de commissie-voorzitter op. De buitenlandse verplichtingen bestonden de afgelopen tijd uit onder meer 138 miljoen US dollar aan olie importen, 22 miljoen US dollar aan aflossingen, 15 miljoen US dollar aan de aanschaf van materiaal voor de Kustwacht en 32 miljoen US dollar voor uitbreidingsinvesteringen voor de Energie Bedrijven Suriname (EBS). Verder stelde de Centrale Bank van Suriname 75 miljoen US dollarter beschikkingvoor de particuliere sector.

Inkomsten en ontvangsten

Volgens Abdoel zien de economische vooruitzichten er goed en positief uit. De financiele staat van Suriname geeft aan dat er per 10 juli op kasbasis aan lopende uitgaven SRD 2,5 miljard is uitgegeven. De totale lopende ontvangsten per die datum was SRD 2,2 miljard.

Volgens de jaarrede van president Desi Bouterse is voor dit jaar aan inkomstem begroot SRD 5,1 miljard en aan uitgaven SRD 5,8 miljard.

Volgens cijfers van het ministerie van Financien was de halfjaarlijkse realisatie van beleidsvoornemens van de regering voor 2012 ruim 22 procent. Volgens Abdoel verschilt dat haast niet met de halfjaarlijkse realisatiecijfers van 2013. Tot en met juli dit jaar is voor 30 procent aan beleidsvoornemens gerealiseerd. “Het kon beter”, vindt Abdoel.

Commotie

Volgens de commissie-voorzitter heeft de verkoop van de goudvoorraad op zich geen noemenswaardige invloed op de monetaire reserve. Ten eerste, omdat de monetaire reseve uit een aantal componenten bestaat met name US dollars, euro’s, verhandelbare obligaties, SDR (special drawing rights) en monetair goud.

Vanwege de ontwikkelingen op de wereldmarkt was het meer dan verstandig om het aandeel van goud in de monetaire reserve van het land te verminderen. Deze is thans van 12 procent teruggebracht naar 10 procent. De samenstelling zag er per 17 mei als volgt uit: 44 procent in US dollar en euro’s, 31 procent in verhandelbare obligaties, 15 procent in SRD’s en 10 procent in monetair goud.

Abdoel benadrukt dat het belangrijk is te weten dat er veranderingen in de reserves kunnen optreden door herwaarderingen naast transacties. Een ander belangrijk punt is dat de importdekking van het land nogsteeds ver boven de internationale norm van drie maanden ligt. Worden de importen van de mijnbouwbedrijven buiten beschouwing gelaten dan ligt deze dichtbij de zes maanden.-.

Bron: de Ware Tijd

Share this page:
« Back
Back to Top