Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Surinaamse overheidsbegroting 2014 fors groter

23/09/2013

Paramaribo – De overheidsbegroting voor 2014 neemt flink toe. De uitgaven voor komend jaar zijn beraamd op bijna SRD 7 miljard, één miljard meer dan vorig jaar. Ook de inkomsten nemen toe, naar SRD 6,2 miljard. De begroting is vorige week goedgekeurd door de Raad van Ministers en voor advies doorgestuurd naar de Staatsraad. Volgende week wordt de begroting door de regering gepresenteerd aan De Nationale Assemblee. Het begrotingstekort zou 3,9 procent bedragen.

Kritiek

Palu-parlementariër Henk Ramnandanlal had tijdens de vorige behandeling stevige kritiek op het onrealistische karakter van de begroting. Inkomsten worden consequent te laag begroot en uitgaven te hoog. In werkelijkheid krijgt de regering vaak meer geld binnen en slaagt ze er niet in alle begrote doelen te realiseren.

Henk Ramnandanlal

Henk Ramnandanlal

“Ik ga met hetzelfde standpunt de begrotingsbehandelingen in”, zegt Ramnandanlal tegen de Ware Tijd. Hij is benieuwd naar waar de extra inkomsten vandaan zullen komen. Zijn fractie pleit al tijden voor het opschroeven van enkele belas- tingtarieven, geeft hij aan.

Salarisverhoging

Hij betwijfelt echter of er al inkomsten uit de btw zijn opgenomen in de nieuwe begroting. “Ik weet niet of de regering de invoering van de btw gaat halen dit jaar.” Ramnandanlal constateert dat de verhoging van de ambtenarensalarissen vorig jaar met 10 procent “hele grote consequenties” heeft gehad.

“De koers van de SRD was daardoor bijna niet te handhaven, zo leek het.”

De inkomsten baren de Nieuw Front-fractie niet zoveel zorgen, reageert parlementariër Asiskumar Gajadien. “De uitgaven zijn echter ongecontroleerd.” Hij ziet dat de overheid een enorme achterstand heeft opgelopen bij de uitbetaling van leveranciers en aannemers.

“Die krijgen van het ministerie van Openbare Werken te horen dat ze moeten wachten op de nieuwe begroting, en dat baart ons zorgen”, zegt het DNA-lid. “Dat toont aan dat de financiële controle ontbreekt. Er zijn kennelijk contracten aangegaan waarvoor er geen middelen waren”, concludeert hij.

Gajadien vindt dat het ministerie van Financiën het niet zover had mogen laten komen. “In plaats daarvan trekken ze ontheffingen in die juist productieverhogend moesten werken.” De afgevaardigde beklaagt zich erover dat de illegale valutahandel bij supermarkten gewoon doorgaat. Het is tijd voor bezuinigen, vindt Gajadien. “Door diverse ministeries zijn veel voertuigen aangeschaft, vervolgens geeft men aan dat er daarop bezuinigd gaat worden. Toch gaat de aanschaf mondjesmaat door.”.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top