Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Surinaamse Justitie pakt forensische psychiatrie aan

08/10/2013

Paramaribo – Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) pakt de dienstverlening forensische psychiatrie weer op. Paulus Pinas, onderdirecteur Delinquentenzorg, bevestigt dat het departement in het kader daarvan al ongeveer zes weken bezig is gesprekken te voeren met het ministerie van Volksgezondheid.

De laatste drie jaar is de samenwerking verwaterd en bezoekt sindsdien geen enkele psychiater de inrichtingen. Henry Cheung, één jaar werkzaam in het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) en pas afgestudeerd als psychiater, heeft tijdens zijn scriptieverdediging een pleidooi gehouden voor een samenwerking tussen de twee ministeries.

“Forensische zorg is niet vrijwillig, de gevangenen hebben het nodig en moeten meewerken, dat kan de rechter opleggen”, merkt Cheung op.

Resocialisatie

Zowel de jonge psychiater als Pinas geeft aan dat geestelijke begeleiding van groot belang is om het aantal recidivisten te doen afnemen. Pinas: “Nu is het dweilen met de kraan open.”

Justitieminister Edward Belfort heeft verbetering van het resocialisatieproces aangekondigd. “Samenwerking met met name PCS wordt aangepakt en we hopen van het jaar schot in de zaak te brengen”, bevestigt Pinas. Hij durft niet aan te geven waaraan het gelegen heeft dat de samenwerking is verwaterd.

Volgens een onderzoek van Cheung worden momenteel alleen bezoeken gebracht door de Forensische Maatschappelijke Zorg van Juspol aan de instellingen aan de Keizerstraat, Nieuwe Haven en Geyersvlijt. Andere inrichtingen worden op afroepbasis bezocht. Landelijk zijn er ongeveer 1.500 gevangenen. Hoeveel deskundige hulp nodig is, durft Pinas niet te zeggen voordat er onderzoek is gedaan. Hij verduidelijkt wel dat het ontbreken van die hulp in de cellenhuizen een zwaardere taak voor de penitentiaire ambtenaren betekent. “Zij zijn niet getraind om deze mensen geestelijk te behandelen.”

Enkele weken terug zijn er vijf cipiers naar Frans-Guyana vertrokken om een training te volgen hoe om te gaan met agressieve gevangenen. Binnenkort vindt er een train de trainer cursus plaats.

In het PCS worden bepaalde gevangenen al behandeld. “En dat zijn er veel”, weet Cheung. Volgens hem is de druk op het PCS best groot, maar door samenwerking en een juist beleid kan het probleem worden aangepakt. Daarnaast moet de huidige wetgeving op dit stuk aanpast worden.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top