Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Surinaams parlement wil weten waar de begroting spaak loopt

20/07/2013

PARAMARIBO – Iedere begrotingsbehandeling is het hetzelfde liedje: doelen zijn niet gehaald wegens dan wel te weinig geld, dan wel te weinig ‘uitvoeringscapaciteit’. Er wordt consequent te veel begroot en te weinig uitgegeven. De Nationale Assemblee wil weten waar het vastloopt. “We weten dat het systeem niet goed is”, zegt DNA-voorzitter Jenny Geerlings-Simons. Gisteren had het parlement een laatste van enkele sessies om de knelpunten in het begrotingssysteem te bespreken. Ambtenaren van diverse ministeries gaven in een besloten bijeenkomst aan wat de problemen zijn op hun departement. “Er zijn allerlei dingen die kunnen leiden tot fouten en corruptie”, aldus Simons.

Het is de bedoeling dat er uit de sessies concrete aanbevelingen rollen. Het parlement kan op eigen initiatief wetgeving introduceren.

Koloniaal

Heikel punt is bijvoorbeeld de Comptabiliteitswet, die regelt hoe het geld van de Staat wordt beheerd. Simons: “Die wet stamt nog uit de koloniale tijd: er is alleen controle van de uitgave mogelijk en er staan veel restricties in.” Terwijl ministeries nu vaak de behoefte hebben om hun begroting aan te passen. “Daar moeten dan wel goede regels voor zijn”, zegt Geerlings-Simons.

Ze geeft aan dat het parlement zich laat bijstaan door wetgevingsjuristen en accountants. “Kritisch zijn is niet voldoende. Het parlement neemt de eerste stappen naar een nieuw comptabel model.”

Iets wat Geerlings-Simons graag zou willen overnemen uit het buitenland, is de mogelijkheid dat de Assemblee aan ministeries om een uitvoeringsschema van hun begroting vraagt. “We kunnen dan zeggen: u hebt zoveel begroot, maar wanneer wilt u het precies gaan uitgeven”, legt ze uit.

Transparantie

De parlementsvoorzitter benadrukt dat transparantie belangrijk bij de overheidsfinanciën, maar wil parlementsleden in staat stellen in beslotenheid hun vragen te stellen over de problemen bij de huidige gang van zaken. “Anders worden zaken uit hun verband gerukt”, meent ze.

De belangstelling van DNA-leden was overigens niet erg groot: bij aanvang van de sessie waren een tiental afgevaardigden aanwezig. Bij de sessie waren ook vertegenwoordigers van de Rekenkamer, de Centrale Landsaccountantsdienst en Stichting Projekta aanwezig. Laatstgenoemde stichting gaf eerder een bewustwordingstraining aan ambtenaren over corruptie. Projekta maakt een compilatie van geldende wetten die op corruptie van toepassing zijn, en legt ze in begrijpelijke taal uit. “Die zijn er dus wel, maar mensen kennen ze niet en weten niet hoe ze te gebruiken”, zegt Rayah Bhattacharji van Projekta.

Ze zegt dat bijvoorbeeld aanbestedingsprocedures duidelijker zouden kunnen. Al enkele jaren klinkt de roep om een anti-corruptiewet. Volgens Bhattacharji zou een belangrijk onderdeel van een anti-corruptiewet moeten zijn dat landsdienaren opgave doen van hun vermogen en bezittingen. De ‘financiële verklaringen’ van hoge landsdienaren zouden goed tegen het licht moeten worden gehouden.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top